enertec 4/2015 - Page 53

kohteeseen. ”Jo nyt on havaittu, että automaatio nopeuttaa vianselvitystä käytännön tilanteissa.” Tiedonsiirto tehokkaaksi Keskeinen ajatus Kuopion Energian suunnitelmissa oli saada aikaan yksi kokoonpanoratkaisu, jota voitaisiin käyttää kaikissa muuntamokohteissa. ”Tila, johon automaatioratkaisun pitää kokonaisuudessaan mahtua, oli yksi kriittinen tekijä. Sen vuoksi pyrittiin minimoimaan laitekaappiin asennettavien komponenttien koko ”, Hyvärinen sanoi. Yksi Beckhoffin ratkaisun eduista on pieni tilantarve ominaisuuksiin nähden. Oleellista oli myös saada aikaan liityntä Kuopion ­Energialla käytössä olevaan ABB Micro Scadan kaukokäyttöjärjestelmään. Kuopion Energialla on oma tietoliikenneverkko, jossa käytetään useita eri tekniikoita. Automaatiojärjestelmän oli siis voitava hyödyntää esimerkiksi 3G-verkkoa, valokuitua, kuparikaapelia ja langatonta Wimax-verkkoa. ”Muuntamoautomaatiossa on tärkeää saada yhteydet muuntamoille toimimaan silloinkin, kun sähköt eivät toimi”, Kuopion Energian ICT-päällikkö Jami Miettinen korosti. Koska GSM-verkot eivät välttämättä olleet luotettavin tiedonsiirron Protacon Oy:n Sami Kervola kertoi automaation monista käyttömahdollisuuksista. vaihtoehto vikatilanteissa, Kuopion Energia tehosti omaa tietoliikenneverkkoaan 18 GHz:n (gigahertsin) mikroaaltolinkeillä. ”Koko ketju on varmennettu akuilla ja keskeytymättömän Verkon linkkiantenneja sijoitettiin muun muassa Puijon torniin, sähkönsyötön UPS-laitteistoilla, joten järjestelmä toimii sähkö- jolloin langattomalle Wimax-verkolle saatiin mahdollisimman katkon aikanakin. Myös verkon tietoturva on tärkeä kysymys”, laaja toiminta-alue. Miettinen muistutti. n KANAVISTON KUNNONARVIOINTI JA KORJAUSSUUNNITTELU ILMAN TELINETÖITÄ KANAVIEN IKÄÄNTYESSÄ niihin syntyy kondenssin ­aiheuttamia päällepäin näkymättömiä korroosiovaurioita. Niiden tutkiminen ja luotettavan arvion tekeminen korjaustarpeesta ja kustannuksista on tähän mennessä ollut vaikeaa. Tähän ongelmaan on nyt tullut apu kiipeilytekniikasta, joka mahdollistaa kanavien kunnon tutkimisen ilman kalliita telinetöitä. Kanavat ja seinäpinnat tutkitaan sisältä käsin mittaamalla ja valokuvaamalla. Vauriokohdat kirjataan kuntoraporttiin, joka toimii samalla myös korjaussuunnitelmana. Varsinainen korjaustyö voidaan tehdä siis ”täsmäkorjauksena”. Vaurioitunut kanavanosa leikataan pois ja tilalle hitsataan tervettä peltiä. n Lisätietoja: KE@burgmann.fi, www.ke-burgmann.fi Kuvassa näkyy alue, jossa pelti on syöpynyt pois ja eriste on näkyvissä. Vanhankin kanavan korjaaminen on varteenotettava vaihtoehto koko kanavan uusimiselle. 4 / 2015  enertec 51