enertec 4/2015 - Page 52

UUTIS VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. Seminaariyleisö pääsi tutustumaan Beckhoffin automaatiotekniikkaan, muun muassa CX-sarjan sulautettuun PC-tekniikkaan. LISÄÄ AUTOMAATIOTA ENERGIAN- JA SÄHKÖNJAKELUUN TEKSTI JA KUVAT: MERJA KIHL JA ARI MONONEN Nykyaikaiselle sähkölaitosautomaatiolle on tarvetta esimerkiksi sähköverkkojen muuntamoilla ja ala-asemilla. Muun muassa Kuopion Energian verkkoalueella automaatio on jo nopeuttanut sähköverkkovikojen paikantamista. SÄHKÖLAITOSAUTOMAATION UUSIN tekniikka puhutti punkisähköverkkoyhtiö, jolla on tätä nykyä noin 55 000 liitty- seminaarissa, joka pidettiin Beckhoff Automation Oy:n uusissa mäasiakasta. toimitiloissa Hyvinkään Hakakalliossa lokakuun 2015 puolivä- ”Muutama vuosi sitten Kuopion Energialla tuli tarvetta lissä. Tilaisuudessa tuotepäällikkö Pascal Dresselhaus Beckhoff muuntamoautomaatiolle”, käyttöpäällikkö Simo Hyvärinen Automation GmbH & Co:sta selvitti automaation laitteistoja Kuopion Sähköverkko Oy:stä kertoi. Yhtiöllä on noin 750 ja tiedonsiirron standardeja perin pohjin sekä kertoi uusista muuntamoa ja se toimittaa vuosittain sähköä noin 600 GWh ohjelmistoista. (gigawattituntia). Beckhoffin tuoreen kumppaniyrityksen Protacon Oy:n koh- Keskijänniteverkosta Kuopiossa on ilmajohtoverkkoa noin depäällikkö Sami Kervola kertoi, että järjestelmien avoimuus- 160 km. Verkoista on siirre HXX[