enertec 3+4/2018 - Page 65

Mustalipeälämmittimet valmiina lähtöön. SORSAKOSKEN KONEPAJA OY SORSAKOSKEN KONEPAJA Oy on painelaitteisiin eri- ISO 9001:2015 perusteita. Lisäksi hitsausjärjestelmämme koistunut konepajayhtiö. Yrityksen päätuotteet ovat asiakkaan on sertifioitu EN ISO 3834-2 standardin mukaisesti. prosessi- tai valmistusteknisistä tarpeista lähtevät painelaitteet sekä muut konepajatuotteet. Tuotteitamme ovat putkilämmönvaihtimet, paineastiat, säi- Asiakkuus alkaa toisesta toimituksesta Sorsakosken Konepajalla emme halua tehdä kahta toimitusta liöt, putkistot, prosessilaitteet ja muut paineenalaiset osat. kerralla, ensimmäistä ja viimeistä. Tavoitteemme on asiak- Toimituslaajuutemme käsittää lämpö- ja lujuustekniset mitoi- kuudessa, joka tarkoittaa onnistumista ensimmäisestä toimi- tukset TEMA- ja PED-normien mukaan, suunnittelun, mate­ tuksesta lähtien. Tämä onnistuu kuuntelemalla asiakkaan tar- riaalihankinnat, valmistuksen, pintakäsittelyn, dokumentaation, peet ja vastamaalla niihin. Todellisuudessa tarvitaan välillä hyväksynnät ja tuotteidemme asennukset. kompromisseja, jotka löytyvät yleensä hyvällä kommunikaa- tiolla ­asiakkaan kanssa. Laaduntuottokykymme on ollut hyvä Monipuolista osaamista teollisuuden tarpeisiin alusta saakka, siitä on pitänyt huolen osaava henkilökun- Asiakaskuntamme koostuu pääosin energia-, paperi-, sellu- tamme. ja prosessiteollisuuden loppukäyttäjistä sekä laitevalmistajista ”Toistaiseksi suhteellisen lyhyestä historiasta huolimatta ja suunnittelutoimistoista. Asiakaskuntaamme kuuluu niin koti- olemme saaneet nauttia hyvistä asiakkaista ja asiakkuuk- maisia pk-yrityksiä, kuin kansainvälisesti toimivia suuryrityk- sista mutta kasvu mielessä asiakkaita kaivataan enemmän, siä. Asiakkaamme investoivat niin laitteisiin kuin palveluihin- että kuorma pysyisi tasaisempana ja jatkuvana. Toivomme kin sekä myös ratkaisuihin, joihin voivat luottaa. Laatutuotteet, siis, että niin uudet kuin olemassa olevat asiakkaat, ottakaa innovatiivisuus, vankka kokemus ja alansa osaava henkilö- yhteyksiä. Olemme valmiita palvelemaan teitä lämmönvaih- kunta luo kestävän perustan toimivalle yhteistyölle teollisuuden din ja muissa konepaja tarpeissa. Pidetään porukalla ketjua asiakkaiden kanssa. kireällä ja tulkaa tutustumaan meihin Energia 2018 messu- osastolle A815”, kannustaa Sorsakosken Konepaja Oy:n toi- Laadunhallinta olennainen osa toimitusprosessin mitusjohtaja Olli Kervinen. n jokaista vaihetta Toimintamme perusta on asiakkaiden prosessi- ja valmistustek- nisissä tarpeissa. Toimintamme laatukäsikirja noudattaa EN Lisätietoja: www.sk-works.fi 3–4  /  2018  enertec 65