enertec 3+4/2018 - Page 63

LAITEX OY VAHVISTAA PALVELULIIKETOIMINTAANSA – TIMO KUPSANEN PALVELULIIKETOIMINTAJOHTAJAKSI Lappeenrantalainen materiaalinkäsittelylaitteiden suunnittelija ja valmistaja Laitex Oy tekee merkittävän satsauksen palveluliiketoimintansa parantamiseen. Palvelut ovat jatkossa omana liiketoiminta-alueenaan ja liiketoimintajohtajaksi on palkattu DI Timo Kupsanen, joka aloittaa tehtävässään 1.10.2018. MUUTOKSEN TAUSTALLA on LAITEX2021 -strategia, jossa pitona asiakaskunnan käyttö- ja kunnossapito-organisaatioi- keskeisessä roolissa on asiakaspalvelun ja asiakaskokemuk- hin. Laitex alkaa kehittää uusia tuotteita huolenpitosopimuk- sen kehittäminen. sien ja IoT:n tuomien mahdollisuuksien ympärille. ”Reilun 30 vuoden aikana olemme toimittaneet yli 8  000 Vuonna 1986 perustettu suomalainen Laitex Oy on koke- laitetta ympäri maailmaa. Asiakaspalvelun kannalta on tär- nut materiaalinkäsittelylaitteiden toimittaja, joka toimittaa kul- keää, että pystymme jatkossa huolehtimaan huomattavasti jettimia ja kuljetinjärjestelmiä monipuolisesti prosessiteollisuu- paremmin laitteiden elinkaaresta”, kertoo toimitusjohtaja den projekteihin kuten voimalaitoksiin, sellutehtaisiin ja kai- Lasse Kurronen. voksille. Laitexin pääkonttori sijaitsee Lappeenrannassa ja toi- Positioon nimetty Timo Kupsanen on kokenut palveluliike- toiminnan ammattilainen. Hän on johtanut Outotecin palvelu- mipisteet löytyvät myös Vantaalta ja Pietarista. Laitex työllistää tällä hetkellä 60 prosessiteollisuuden asiantuntijaa. n liiketoimintaa Lähi-Idässä ja toiminut palveluiden tuotepäällik- könä. Kupsasen mukaan Laitexin vahvuuksia ovat pitkä koke- Lisätietoja: lasse.kurronen@laitex.fi mus prosessiteollisuudesta, oma valmistus sekä vahva suunnit- timo.kupsanen@laitex.fi telutiimi. Asiakkaille muutos näkyy aktiivisempana yhteyden­ www.laitex.fi 3–4  /  2018  enertec 63