enertec 3+4/2018 - Page 60

UUTIS  VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. LITIUM-AKUT VASTAAVAT HYVIN SMART GRIDIN VAATIMUKSIIN MAAILMASSA KÄYTETÄÄN sähköä noin 14 terawatti­ syytä olla tarkkana, jotta valittu tuote ja akkuteknologia vastai- tuntia päivässä ja muutaman vuosikymmenen päästä tarve on sivat täsmälleen kohteen vaatimuksia. todennäköisesti kaksinkertainen. Esimerkiksi ladattavien konei- Usean megawatin kokoluokan akustot, jotka luovuttavat den, kuten sähköautojen, määrä kasvaa koko ajan. Myös nopeasti energiaa, ovat oleellinen osa tulevaisuuden sähkö­ sähköverkkojen virransyöttöjärjestelmissä hyödynnetään yhä verkkoa. Suurten akkujen käyttö energiakonteissa mahdollistaa enemmän uusiutuvia energialähteitä. Tänä päivänä niin säh- energian talteenoton ja energiankäytön kulutuksen mukaan. köverkot kuin akkutekniikat joutuvat vastaamaan yhä tehok- kaammin elinympäristömme vaatimuksiin. ”Litium-akuilla voidaan toteuttaa kevyempiä ja pienem- Akkujen ja tarpeiden kasvaessa, tarvitaan myös yhä enem- män Smart Grid -sovelluksia. Litium-akut vaativat aina akku- jen valvontajärjestelmän, joka suojaa kennoja ja koko akku­ piä energiavarastoja kuin perinteisillä lyijy- ja NiCd-akuilla. järjestelmää. BMS (Battery Management System) valvoo akus- Suuret tehontarpeet, isot syklimäärät ja purkaus- sekä varaus­ ton kennojen jännitettä ja lämpötilaa sekä tasoittaa kenno- virrat, asettavat akustoille aivan uusia vaatimuksia”, myynti- jen sähkövarausta. Kaikki LI-akut on varustettava BMS-järjestel- päällikkö Timo Kanerva Celltech Oy:stä sanoo.    mällä. Litium-akuissa käytetään useita eri teknologioita, kuten Kanerva kertoo, että Celltech on toimittanut litiumakkuva- esim. NMC, LiFePo (rautafosfaatti) ja LTO (titanaatti) ja lisäksi rastoja useisiin pilottikohteisiin. ”Akkuvalikoimamme kattaa jokaisella valmistajalla on omat patentoidut tuotteensa. akut alle ampeeritunnista jopa megavattitunnin akustoihin, ja LTO-teknologiaa lukuun ottamatta, useimmat litiumakut eivät valikoimissamme on erilaisia akkutekniikoita. Erilaisissa pilotti­ toimi hyvin kylmissä olosuhteissa. Akuissa on erilaisia ominai- hankkeissa voimme laitevalmistajien kanssa kehittää akkurat- suuksia; niistä voi saada paljon energiaa tai maksimaalista kaisuja, jotka toimivat optimaalisesti. Kattavan valikoiman ja tehoa energian kustannuksella, ja syklimäärä voi vaihdella oman tuotekehityksen ansiosta tämä on mahdollista”, Kanerva paljon mallista ja teknologiasta riippuen. toteaa. n Litiumakkuteknologia mahdollistaa akkujen tehokkaan käy- tön uuden tyyppisissä kohteissa. Akun valinnassa on kuitenkin 60 enertec   3–4 /  2018 Lisätietoja: www.celltech.fi