enertec 3+4/2018 - Page 59

IEC61850 TUKI TASASÄHKÖKESKUKSEEN SYKSYLLÄ 2018 liitetään Ellego Powertec’n valmistama tasasähkökeskus asiakkaan IEC61850 valvomoon. Tämän myötä asiakkaamme ylläpidon suunnittelu sujuu entistä jous- tavammin ja kustannustehokkaammin kun käytössä on etä­ luettavaa tietoa mm. laitteen toiminnasta, hälytyksistä, akuston tilasta ja lämpötiloista. Perinteinen EVV varaajamme tunnetaan sähköasemien pit- käikäisenä luotettavana työjuhtana. Uudet tasasähkökeskukset voidaan varustaa VELA valvontalaiteella helpottaen yllä­pitoa IEC61850 tuen, web-sivujen tai monien muiden toimintojen avulla. Tarvittaessa räätälöimme koko järjestelmän tarpeidesi mukaan. VELA ohjelmistopäivityksillä voimme huomioida myös asiakkaiden uudet tarpeet. n Lisätietoja: sales@ellego.fi, www.ellego.fi KIPINÄNILMAISU- JA SAMMUTUSJÄRJESTELMÄT TÄYDENTÄVÄT TURVATUOTETARJONTAA Atexon Oy osaksi Hoerbiger konsernia Atexon Oy on erikoistunut kipinänilmaisu- ja sammutuslaitteiden suunnitteluun ja valmistukseen ja tarjoaa ratkaisuja teollisuuteen tulipalojen ja pölyräjähdysten estämiseksi. HOERBIGER KONSERNIIN kuuluva, alansa johtava räjäh- dyssuojauslaitteisiin keskittynyt IEP Technologies on ostanut Atexon Oy:n liiketoiminnan ja on sen myötä ainoa yritys maa- ilmassa, jolta saa jatkossa koko portfolion kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmistä, aktiivisiin räjähdyksen tukahdutusjär- jestelmiin, passiivisiin räjähdyspelteihin sekä ennaltaehkäise- etäisyys saadaan siten puolitettua ja ilmaisuherkkyys nelinker- viin maadoitusjärjestelmiin. taistettua. IEP Technologies toimii vahvasti energiateollisuudessa V300EX kipinänilmaisimen laaja ilmaisuspektri mahdollis- ja kiinnostui Atexon Oy:n kipinänilmaisutekniikasta, koska taa kipinäilmaisun lisäksi myös täysin tummien, mutta kuumien se mahdollistaa syttymislähteiden luotettavan havainnoinnin partikkelien ilmaisemisen materiaalivirrasta. Jo 400 °C kuuma myös prosesseissa, joissa materiaalin tilavuusvirta on suurta. partikkeli voi aiheuttaa pölyräjähdyksen. V300EX ilmaisin- Atexonin patentoima V300EX kipinänilmaisimen 180 asteen perhe on erityisesti suunniteltu bioenergialaitosten suojaami- näkökenttä mahdollistaa katveettoman ilmaisukeilan, jolloin seen. n vastakkaisen ilmaisimen katvealueita ei tarvitse kattaa toisella ilmaisimella materiaalivirran lävitse. Syttymislähteiden ilmaisu- Lisätietoja: www.atexon.com ja www.ieptechnologies.com 3–4  /  2018  enertec 59