enertec 3+4/2018 - Page 58

UUTIS  VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. ATLAS COPCO LAAJENTAA QIS-GENERAATTORIMALLISTOAAN – TEOLLISTA TEHOA ILMAN KOMPROMISSEJA mäisten 20 sekunnin ajan. ”Tämä varmistaa välittömän käyn- nistymisen ja takaa tehon ja suorituskyvyn juuri silloin kun tehoa tarvitaan”, Tome kertoo. Generaattoreiden kompakti koko tekee niistä ihanteelli- sia merikuljetuksiin ja niiden integroidut nostourat tukevat pro- sessia. Lisäksi plug-and-play-tyyppinen rakenne mahdollistaa nopean ja helpon asennuksen. Kaikissa laitteissa on vuotama- ton runko, joka takaa kaikkien nesteiden pysymisen koneen sisäpuolella. Uudet mallit ovat QIS 875, QIS 1015, QIS 1115, QIS 1250 ja QIS 1420. Näiden kaikkien huoltoväli on yli 500 tuntia ja ne on suunniteltu toimimaan luotettavasti ja tehokkaasti sekä varatehokäyttökohteissa että kiinteissä pää- tehokäyttökohteissa eri markkinasektoreilla, kuten datakeskuk- sissa, terveydenhuollossa, valmistusteollisuudessa, kunnallistek- Malliston uutuudet ovat QIS 875, QIS 1015, QIS 1115, QIS 1250 ja QIS 1420. niikassa ja vähittäismyymälöissä. Huoltojen vaatimat käyttökatkot lyhenevät lisää, jos loppu- käyttäjä integroi laitteeseensa lisäominaisuuksia, kuten tehok- ATLAS COPCO on lisännyt QIS-generaattorien mallistoonsa viisi uutta mallia, jotka tuottavat optimoitua suorituskykyä vaativimmissakin teollisuuden ympäristöissä. Uudet 875–1 420 kVA:n tehoiset generaattorit perustuvat alkuperäi- sen QIS-malliston menestystekijöihin ja tarjoavat modulaari- sen rakenteen sekä alhaiset melutasot: 30 prosenttia suurempi sisätila sallii laajennukset tai lisävarusteena saatavien tietolii- kennemoduulien lisäämisen. ”Uusimmat QIS-mallimme ovat kompromissiton ratkaisu kaan vedenerottimella varustetun polttoaineensuodatuksen, kaksivaiheisen ilmansuodatuksen ja öljyntyhjennyspumpun. Lisäksi kaikissa uusimmissa malleissa on helppo pääsy tär- keimpiin sisäisiin komponentteihin, kuten vaihtovirtageneraat- toriin (AVR ja diodisilta) ja jäähdyttimeen, suurten huoltoluuk- kujen ja paneelien kautta. n Lisätietoja: eemeli.erola@fi.atlascopco.com, www.atlascopco.com meluongelmiin. ”Olemme testanneet ja sertifioineet 1 MW:n generaattorin 70 dB(A) melutasolla 15 metrin etäisyydellä, mikä tarkoittaa, että generaattorit sopivat käytettäviksi myös asuinalueilla”, sanoo Julio Tome, Atlas Copcon Portable Energy -liiketoimintaryhmän suurten generaattorien tuotemark- kinointipäällikkö. QIS-mallit on tarkoitettu ulkoasennuksiin ja ne ovat läpäis- seet markkinoiden vaativimmat testit, mukaan lukien transient- titoimintatesti, ympäristön lämpötilan suorituskykytesti, veden­ pitävyystesti ja -sertifiointi sekä laajat melutestit. Sen lisäksi, että nämä ominaisuudet minimoivat ympäristövaikutukset, ne myös takaavat suorituskyvyn kaikissa olosuhteissa. Ne tuottavat keskimäärin 5 prosentin säästön poltto­aineen­ kulutuksessa, ovat jopa neljä kertaa hiljaisempia ja niiden vaatima pinta-ala on jopa 25 prosenttia pienempi kuin vastaa- vien markkinoilla olevien mallien. Kaikissa generaattoreissa on premium-luokan moottorit, joiden kuormankestävyys on erit- täin hyvä, ja niissä on myös IP23-luokan vaihtovirtageneraat- tori, jonka lisäkäämi kestää 300 prosentin ylivirran ensim- 58 enertec   3–4 /  2018 Atlas Copco on lisännyt QIS-generaattorien mallistoonsa viisi uutta mallia, jotka tuottavat optimoitua suorituskykyä vaativimmissakin teollisuuden ympäristöissä.