enertec 3+4/2018 - Page 52

PALOITTELUJÄTE MURSKALAITOKSILTA HYÖTYKÄYTTÖÖN TEKSTI JA KUVAT: VTT Oletko miettinyt, mikä on autosi, jääkaappisi tai pesukoneesi kohtalo sen tultua käyttöikänsä päähän? Koneet ja laitteet murskataan ja paloitellaan, jotta metalli saadaan otettua talteen mahdollisimman tehokkaasti. Sen jälkeen jäljellä on vielä paljon jätemateriaalia, jonka hävittäminen on kallista. KAATOPAIKALLE SIJOITETTAVAKSI jäte sisältää liikaa keampaa ja siksi suuri osa talteenottokelpoisesta metallista orgaanista ainesta. Jätteen polttaminenkin on kallista, sillä hävitetään paloittelujätteenä. paloittelujätettä ei voida tällä hetkellä toimittaa tavanomai­ Paljon orgaanista ainesta sisältävää paloittelujätettä ei siin jätteenpolttolaitoksiin. Lisäksi vaatimukset materiaalien saa sijoittaa kaatopaikalle. Pieniä määriä paloittelujätettä voi uudelleenkäytöstä ja kierrätyksestä kiristyvät ja lisäävät jätteen hävittää polttamalla, mutta prosessi on kallis. Se palaa kor­ käsittelyyn liittyviä ongelmia ja kustannuksia. keammassa lämpötilassa kuin tavallinen kotitalousjäte, joten Mitä jos jätteen voisi muuttaa harmillisesta kustannuserästä tulonlähteeksi? Metallin ottaminen talteen autoista ja kookkaista kodinko­ neista tapahtuu pääasiassa mekaanisesti: laite paloitellaan, vain pieniä määriä voidaan polttaa kerrallaan: (alle 5 % pai­ nosta). Näin ollen polttaminen on liian hidas menetelmä kas­ vavan paloittelujätemäärän hävittämiseen. Kierrätystä koskevien määräysten tiukentuessa toimin­ ja käyttökelpoiset metallit erotellaan muusta aineksesta esimer­ taympäristö muuttuu kierrättäjille entistä haastavammaksi. kiksi magneetti- ja pyörrevirtaerotteluilla. Nykyaikaisissa ajo­ Esimerkiksi EU:n romuajoneuvodirektiivissä vaaditaan romute­ neuvoissa käytetään muovi- ja komposiittimateriaaleja, jotta tuille ajoneuvoille pelkkää metallien talteenottoa tehokkaam­ ajoneuvot olisivat kevyempiä ja polttoaineen kulutus pienem­ paa hyötykäyttöä. Lisäksi Euroopan komission uuden kierto­ pää. Metallin erottaminen orgaanisista materiaaleista on vai­ talouspaketin tavoitteena on pyrkiä pois nykyisestä lineaa­ 52 enertec   3–4 /  2018