enertec 3+4/2018 - Page 47

eurooppalaiseen ja globaaliin akkuverkostoon. Tällä hetkellä 80 % maailman akuista valmistetaan Aasiassa, mutta myös Euroopassa on monipuolista akkuteknologista osaamista. Kärkihanke Lempäälään Kesäkuussa 2018 uutisoitiin uuden sukupolven energia­ varastosta, jonka Merus Power toimittaa Lempäälän Energia Oy:lle. Lempäälään tuleva energiavarasto on samalla osa työ- ja elinkeinoministeriön energiateknologian kärkihanketta. LEMENE-hanke on Lempäälän Marjamäen alueelle raken- nettava älykäs ja energiaomavarainen teollisuusalue, jonka toimintaympäristössä hyödynnetään uusiutuvia energialäh-  Laitostoimitukset turbiinit ja generaattorit BoP hajautettu tuotanto projektointi ja asiantuntijapalvelut Service huollot ja peruskorjaukset Porkkalankatu 7A, 4.krs, 00180 Helsinki mail: etunimi.sukunimi@energico.fi Puh. (09) 6866 150 www.energico.fi teitä ja viimeisimpiä alan teknologioita. Kaavailujen mukaan energiavarasto toimii keskeisenä osana LEMENE-järjestelmää sähkön laadun ja saatavuuden varmistamisessa sekä kanta- verkon toimintaa ja taajuutta tukevana reservinä. Merus Powerin myyntijohtaja Aki Leinonen kertoo, että yrityksen toimitukseen kuuluu MERUS ESS 1,6 MW:n ener- 3–4  /  2018  enertec 47