enertec 3+4/2018 - Page 36

Havainnekuva valmiista Kymijärvi III -laitoksesta. Valmistuttuaan uusi laitos sekä samalla tontilla toimiva Kymijärvi II -laitos vastaavat yhdessä Lahti Energian jakelualueen kaukolämmöntuotannosta. 2020 Lahden Energian sekä lämmön- että sähköntuotanto 2017 ja Oulun Energia Oy:n hallitus teki investointipäätöksen perustuu yli 85-prosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin ja tammikuussa 2018. Voimalaitokselle myönnettiin rakennus­ kierrätyspolttoaineisiin”, toteaa Timonen. lupa toukokuussa 2018 ja rakentaminen aloitettiin kesäkuussa ”Laitos tulee tuottamaan noin puolet Lahden kaukolämmön vuosittaisesta tarpeesta. Samalla laitos varmistaa osaltaan 2018. Voimalaitoksen suunniteltu käyttöikä on noin 40 vuotta ja hankkeen kustannusarvio on noin 200 miljoonaa euroa. kohtuuhintaisen ja kilpailukykyisen kaukolämmöntuotannon seuraaviksi vuosikymmeniksi.” Monipuolinen mix Oulun Energian mukaan uusi biovoimalaitos mahdollista hiili­ Peruskivi muurattu Oulussa neutraalin energiantuotannon yrityksen tavoitteen mukaisesti Pohjoinen biokärki on sekin vahva. Oulun Energian ­Laanilan vuoteen 2050 mennessä. Teknisesti voimalaitos suunnitellaan biovoimalaitoksen peruskivi muurattiin Laanilan teollisuus­ siten, että laitoksen kattila voi hyödyntää monipuolisia poltto­ alueella maanantaina 10.9. Muurausmestarina hääri asunto-, ainekoostumuksia ja niiden suhteita voidaan helposti muuttaa. energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Tekniikka ei rajoita esimerkiksi puun käyttöä, kuten vanhassa Biovoimalaitos tulee tuottamaan sähköä ja kaukolämpöä ja sillä on valmius tuottaa myös prosessihöyryä teollisuudelle. Toppila 1:ssä. Biovoimalaitos nostaa Oulun Energian uusiutuvan Voimalaitos valmistuu marraskuussa 2020. Biovoimalaitos on energian osuutta huomattavasti tuotantotehokkuudellaan ja energiatehokkuudeltaan ja päästöiltään selvästi parempi kuin uusiutuvan polttoaineen osuuden kasvulla. Tavoitteena on, vuodesta 1977 sähköä ja kaukolämpöä tuottanut Toppila 1, että voimalaitos käyttäisi polttoaineenaan noin 70 prosenttia joka poistuu käytöstä kesällä 2020. Vuonna 1995 valmistunut puuta. Loppuosa on kiertotaloudesta saatavaa kierrätyspolt­ Toppila 2-voimalaitosyksikkö jatkaa energiantuotantoaan elin­ toainetta ja huoltovarmuuden varmistavaa turvetta. Turpeen kaarensa loppuun, arviolta vuoteen 2035 saakka. käyttö vähenee asteittain ja poistuu kokonaan Oulun Energian Voimalaitokselle myönnettiin ympäristölupa joulukuussa 36 enertec   3–4 /  2018 polttoainevalikoimasta 2040-luvulla. n