enertec 3+4/2018 - Page 35

AUTOMAATION JA SÄHKÖISTYKSEN ERIKOISOSAAJA Insta Automation Oy Suomalaiseen Insta-konserniin kuuluva Insta Automation Oy on automaation, instrumentoinnin ja sähköistyksen täyden palvelun yritys. Huolehdimme teollisuuden ja prosessien sähköautomaation koko elinkaaresta aina suunnittelusta ylläpitoon. www.insta.fi toon. Timonen katsoo, että yhdessä Kymijärvi II kierrätyspoltto­ aineita polttavan voimalaitoksen kanssa uusi Kymijärvi III -lai­ Paljetasaimet ja kuumuudenkestävät tuotteet Suomessa jo yli 50 vuotta tos mahdollistaa Lahden Energialle laajan polttoainevalikoi­ man muuttuvassa kilpailutilanteessa. ”Jos esimerkiksi rankapuun polttoa rajoitettaisiin tulevai­ suudessa, voimme lisätä kannon tai kuoren polttoa ilman, että meidän tarvitsee käyttää hiiltä tai turvetta tukipolttoaineena.” Lauhteiden puhdistus huippuluokkaa Toinen laitoksen kantava suunnitteluperiaate oli ympäristön­ suojelu ja korkea hyötysuhde lämmöntuotannossa. L ­ aitos onkin varustettu lämöntalteenotolla ja sen yhteyteen on rakennettu Suomessa ainutlaatuinen lauhteiden puhdistusjärjestelmä, jossa lauhteet puhdistetaan täyssuolanpoistetuksi vedeksi. ”Syntyvä liete kierrätetään takaisin polttoon ja otetaan prosessista ulos lentotuhkan mukana. Lentotuhka granuloidaan ja palautetaan metsiin lannoitteeksi. Näin syntyy suljetun kier­ ron prosessi”, kuvailee Timonen. Samanaikaisesti laitos varus­ tetaan katalyyteillä, pussisuotimella ja pesurilla. Näissä jär­ jestelmissä savukaasut puhdistetaan siten, että laitos täyttää uudet voimaan tulevat BAT/BREF-rajat ilmakehään lasketta­ vissa savukaasuissa. Uuden Kymijärvi III laitoksen valmistuttua Lahden ­Energia luopuu kokonaan hiilen käytöstä energiantuotantoon, kun Kymijärvi I suljetaan lopullisesti keväällä 2019. ”Vuonna KANGASPALKEET METALLIPALKEET KUMIPALKEET SUOJAPALKEET PTFE- PALKEET KARTOITUKSET ASENNUKSET HITSAUSSUOJAUS OMPELUTUOTTEET KUUMANKESTÄVÄT TIIVISTEET KATTILATYYNYT Kompensaattoritekniikan kotimainen asiantuntija Compentek Oy Sulantie 22, 04300 Tuusula info@compentek.fi www.compentek.fi 3–4  /  2018  enertec 35