enertec 3+4/2018 - Page 34

”Puuperäiset polttoaineet kuten sahanpuru, kuori ja ranka­ hake ovat ensisijaisena polttoaineena ja varapolttoaineena on nestekaasu.” Turku Energialla on 15 vuoden kokemus vastaavasta toi­ minnasta, joten Lahtinen suhtautuu luottavaisin mielin myös uuden laitoksen starttiin. ”Kotimaisen polttoaineen käyttö on tässä etusijalla ja siitä meillä on pitkät perinteet.” Lahtisen mukaan on ilmeistä, että energian vihreä kärki joustavaksi sekä polttoaineiden käytön että sähköntuotannon suhteen. ”Kyseinen päätös on osoittautunut sittemmin oikeaksi, koska sähkömarkkinat ovat muuttuneet ja myös erilaisten biomassojen käytölle saattaa jatkossa tulla rajoitteita.” Kun investointipäätöstä tehtiin vuonna 2016 olivat sähkön tuotantohinta ja -ennusteet niin alhaiset, että päätettiin alkuvaiheessa rakentaa laitos lämmöntuotantoon kuitenkin vahvistuu kaiken aikaa. ”Biopolttoainelaitoksia tulee koko siten, että turbiini voidaan lisätä myöhemmin. Sittemmin ajan lisää ja valtiovallan toimet tukevat tätä kehitystä”, hän sähkön tuotantohintojen ennusteet ovat palautuneet sellaiselle toteaa. Turku Energiakin tekee biopohjaisilla jo puolet kai­ tasolle, että CHP-laitos olisi taas nykykäsityksen mukaan kesta energiasta. kannattava. ”Asiaan vaikuttaa kuitenkin monta tekijää, kuten Suomeen Kymijärvi III osui hyvään saumaan rakennettavat ydinvoimalaitokset, uudet teknologiat, Norjasta Lahdessa rakennetaan parhaillaan Kymijärven voimalaitos­ Eurooppaan rakennettavat siirtoyhteydet…”, listaa Timonen. alueelle uutta, biopolttoaineella toimivaa lämpölaitosta. KYVO 3 -projektin johtaja Mika Timonen kertoo, että työt edistyvät aikataulussa. ”Betonirakenteet ja kaikki suurimmat komponentit on asen­ nettu. Työt jatkuvat putkien, kaapeleiden ja kanavien asen­ nuksilla. Käyttöönotto alkaa keväällä 2019 ja laitos valmistuu Jatko päätöstä vaille Energiayhtiön näkökulmasta sähköntuotantokapasitee­ tin i ­ nvestointipäätös tehdään erilaisten uusiutuvien energia­ muotojen välillä. ”Sähköntuotannon investoinnista Kymijärvi III laitokseen lämmöntuotantoon loppuvuodesta 2019 aikataulun mukaan”, tehdään erillinen päätös 2019 aikana Lahden Energian joh­ kertoo Timonen. don ja omistajan taholta.” Hänen mukaansa investointipäätöstä tehtäessä oli kaksi perusperiaatetta. Ensinnäkin laitoskonsepti haluttiin rakentaa 34 enertec   3–4 /  2018 Investointipäätöstä tehdessä valittiin polttotekniikaksi CFB ja design tehtiin nimenomaan 100% energiabiomassojen polt­