enertec 3+4/2018 - Page 32

Martinlaakson voimalaitos. Martinlaakson malliin jen kaatopaikkojen materiaali- ja energiahyödyntäminen jäte­ Pääkaupunkiseudulla vihertää vahvasti muutenkin. Vantaan voimalassa, jätevoimalan kehittäminen kiertotalouskehityksen Energia muuttaa Martinlaakson vanhan maakaasu- ja öljykäyt­ mukaisesti polttamaan energiaköyhempää sekajätettä, geo­ töisen voimalaitososan biovoimalaksi. Biovoimala tulee tuotta­ terminen lämpö ja aurinkoenergia. maan kaukolämpöä ja sähköä ympäristöä säästävänä yhteis­ Biovoimalassa käytetään polttoaineena pääasiassa koti­ maista läheltä tuotua puuhaketta, kuten ylijäämähaketta, sahanpurua ja vaneriteollisuuden hukkapaloja. Biovoimalan perustustyöt tehtiin kesän 2018 aikana ja syk­ syllä 2018 alkavat voimalan testaukset. Mikäli kaikki menee suunnitellusti, koekäytöt alkavat lokakuussa 2018. ­Biovoimala on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön alkuvuonna 2019. Biovoimalan valmistumisen jälkeen Vantaan Energia on muutamassa vuodessa puolittanut Vantaan hiilidioksidipääs­ tönsä sekä vähentänyt fossiilisten polttoaineiden käyttöä 60 prosenttia. 2020-luvulla Vantaan Energia aikoo lopettaa kivi­hiilen käytön kokonaan ja korvata sen lisäämällä ­uusiutuvaa ja muuta hiilidioksidivapaata energiantuotantoa. 2020-luvun uusia toteutusvaihtoehtoja ovat mm. myös kivihiilikattilan muuttaminen Martinlaaksossa biopolttoaineille, kaukoläm­ mön varastoinnin lisääminen uusilla lämpövarastoilla, vanho­ 32 enertec   3–4 /  2018 tuotantona.