enertec 3+4/2018 - Page 30

Salmisaaren voimalaitos.  Viime vuonna laitoksessa tuotettiin lämpöä enemmän Lämpöpumppuinvestoinnin hintalappu on noin 20 miljoo­ kuin koskaan aiemmin, yhteensä 570 000 MWh. Uuden läm­ naa euroa. Investoinnin myötä Helenin hiilidioksidipäästöt pöpumpun ansiosta laitoksen tuotantomäärää voidaan nos­ vähenevät 65 000 tonnia vuodessa.   taa peräti 200 000 MWh eli lähes 30 %. Uuden pumpun avulla lämpöä otetaan talteen jo kertaalleen hyödynnetystä Salmisaarelle seuraajia jäteveden lämmöstä ja tehostetaan näin merkittävästi lämpö­ Aikaisemmin helmikuussa 2018 Helen vihki käyttöön uuden energian kierrättämistä. Tämä vähentää myös puhdistetun Salmisaaren pellettilämpölaitoksen. Salmisaaren pellettilämpö­ jäteveden mukana Itämereen päätyvää lämpökuormaa huo­ laitoksen pääpolttoaine on puupelletti, joka jauhetaan pölyksi mattavasti. Uusi pumppu parantaa lisäksi laitoksen ympäri­ ennen kattilaan syöttämistä. Täydellä polttoaineteholla läm­ vuotista käytettävyyttä – sen ansiosta laitosta voidaan käyttää pölaitoksen pelletin kulutus on noin 21 tonnia tunnissa eli yksi enemmän myös talvipakkasilla.   pellettirekka kahdessa tunnissa. Lämpölaitoksen tuotannossa käytetään kestävistä lähteistä hankittua koti- ja ulkomaista biopolttoainetta. Helenin läm­ pölaitos lupaa kasvattaa suomalaista työllisyyttä myös jat­ kossa pellettien valmistuksessa ja logistiikassa. Myös lämpölai­ tos itsessään on vahvaa suomalaista osaamista: lämpölaitos­ projektin kotimaisuusaste on yli 80 %. Helen kaavailee myös uusien biolämpölaitosten rakenta­ mista Helsinkiin. Suunnitelmissa ovat nyt alueet Vuosaaressa, Patolassa ja Tattarisuolla. Biolämpölaitoksia on tarkoitus toteut­ taa vaiheittain niin, että suunnitelmien mukaan vuonna 2024 käytöstä poistuvan Hanasaaren voimalaitoksen lämmön­ tuotanto pystytään korvaamaan. Siihen mennessä tarvitaan valmiina 1–2 uutta lämpölaitosta. Esimerkiksi Helsingin Tattarisuolle kaavaillun laitoksen osalta on tehty asukaskysely, jonka vastausaika umpeutui syys­ kuun lopussa. Tattarisuolle suunniteltavasta biolämpölaitok­ sesta tehdään lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jossa arvioidaan biolämpölaitoksen vaikutuksia ympä­ Katri Valan lämpöpumppulaitos. 30 enertec   3–4 /  2018 ristöön ja ihmisiin.