enertec 3+4/2018 - Page 29

Apulaispormestari Anni Sinnemäki totesi vihkiäispuhees­ saan, että hukkalämpöä hyödyntävä jäähdytyslaitos vähentää Helsingin riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja ottaa aske­ leen kohti kestävämpää energiantuotantoa ja energiansääs­ töä. Sinnemäen mukaan tämänkaltainen kiertotalous tukee hyvin Helsingin kunnianhimoista hiilineutraaliustavoitetta. ”Kun ilmasto lämpenee ja jäähdytyksen tarve lisääntyy myös Suomessa, ainoa kestävä tapa on käyttää viilennykseen hukkalämpöä”, totesi Sinnemäki. ”Kaukojäähdytys on viisas tapa viilentää, kun sen avulla saadaan kiinteistöjen hukkaläm­ möt kierrätettyä hyödynnettäväksi kaukolämpöverkossa.” Helen heivaa hiilen Helenin tavoitteena on ilmastoneutraali energiantuotanto, ja uusi lämpöpumppulaitos on yksi tärkeä askel tavoitetta kohti. Seuraavan 10 vuoden aikana yritys aikoo investoida noin puoli miljardia euroa siirtyessään kivihiilestä biopoltto­ aineisiin, hukkalämpöjen hyödyntämiseen sekä myös muihin, uusiin päästöttömiin energiaratkaisuihin. Helen myös aikoo jatkaa investoimista hukkalämpöjen kierrättämiseen ja rakentaa uuden lämpöpumpun täydentä­ mään Sörnäisissä sijaitsevaa maanalaista lämpö- ja jäähdy­ tyslaitosta. Katri Valan puiston alla sijaitsevaan, itse asiassa maailman suurimpaan lämpö- ja jäähdytyslaitokseen, raken­ nettava uusi lämpöpumppu saadaan käyttöön vuonna 2021. Ennestään laitoksessa on viisi isoa lämpöpumppua, joiden tuotantomäärää on pystytty nostamaan vuosittain tuotanto­ prosessia kehittämällä. METRO EI ole ainoa maanalainen, kestävää kehitystä edis­ tävä asia pääkaupunkiseudulla. Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki vihki elo­ kuun lopussa käyttöön Helenin maanalaisen lämpö- ja jääh­ dytyslaitoksen, joka sijaitsee Esplanadin alla noin 50 metrin syvyydessä. Laitoksen isoilla lämpöpumpuilla tuotetaan kauko­ lämpöä ja -jäähdytystä: 2 x 11 MW lämpöä ja 2 x 7,5 MW jäähdytystä. Lämpöpumppulaitoksen yhteydessä sijaitsee myös jättimäi­ nen, 25 miljoonan litran kylmävesivarasto. Yhdessä ne muo­ dostavat maanalaisen Esplanadin lämpö- ja jäähdytyslaitok­ sen. Helsingin kaupungin apulaispormestari Anni Sinnemäki vihki Esplanadin lämpö- ja jäähdytyslaitoksen käyttöön 29.8.2018 Helen Oy:n toimitusjohtajan Pekka Mannisen kanssa. 3–4  /  2018  enertec 29