enertec 3+4/2018 - Page 22

Digitalisaation vaikutukset tulevat energiasektorille esimerkiksi tuotantorakenteen hajautumisen ja vaihtoehtoisten energiamuotojen myötä. Toisaalta vaikuttaa siltä, että digitalisaatio vasta kerää kierroksia – siinä missä etäluettavia mittareita on asennettu ja huoltoteknikoilla on kentällä tabletit, se iso muutos puuttuu toistaiseksi. YKSI MUUTOSTA jarruttava tekijä on osaajapula. minnalle erinomaiset puitteet. Tarve nousi yrityksistä ja nyt yri- Syyskuussa 2018 ilmoitettiin uuden digitalisaatio-akatemian tykset sekä alueen korkeakoulut ovat lähteneet hankkeeseen (Digitalisation Academy) synnystä, joka saattaa tuoda ripeästi mukaan. ”Mielekkyyttä lisää se, että voimme luoda helpotusta tilanteeseen. Digitalisaatio-akatemia on Vaasan mallia, jolla osaltaan vastata koko Suomea koskevaan osaaja- seudun energia-alan yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä pulan haasteeseen”, toteaa Niemi. luoma huippuakatemia, jonka tavoitteena on nostaa energia- Digitalisaatio-akatemia aloittaa toimintansa tammi- alan digiosaamisen tasoa ja tukea opiskelijoiden työllistymistä kuussa 2019. Mukana toiminnassa ovat nyt jo varmuudella alan yrityksiin. Backman-Trummer, Elisa, Danfoss, Devatus, Mirka, Vaasan Akatemiaan valituiksi tulevat, viimeistä opintovuottaan suo- Sähkö, VEO, Wapice sekä Wärtsilä. Toimintaa mahdollista- rittavat korkeakouluopiskelijat pääsevät pätevöitymään ener- massa ovat myös LähiTapiola, Pohjanmaan kauppakamari gia-alan digitalisaatioon yritysten avulla. Kumppaniyrityk- sekä Vaasan kaupunki. Korkeakouluista mukana ovat Vaasan set ovat sitoutuneet osallistumaan aktiivisesti niin oppilaiden yliopisto ja VAMK. ohjaamiseen kuin päättötöiden tarjoamiseen. Akatemiaa vetävä Peter Hellström toteaa, että Vaasan energiaklusterissa mukana olevat yritykset toimivat – jo nyt – ” Digitalisaatio voi siivittää tiiviissä yhteistyössä niin keskenään kuin alueen korkeakoulu- jen kanssa. ”Digitalisaatio-akatemia on luontevaa jatkoa tälle yhteis- työlle. Mukana on vahva joukko yrityksiä, mikä kuvastaa tar- vetta tälle toiminnalle”, Hellström kommentoi. Kaukolämpö 2.0 myös vanhan ja Digitalisaatio voi siivittää myös vanhan ja hyväksi havaitun hyväksi havaitun esimerkiksi uudella digikärjellä vahvistettu suomalainen kauko- teknologian viemistä maailmalle. Tällöinen vientituote voi olla lämpötietotaito. Johtaja Jari Kostama Energiateollisuudesta toteaa, että teknologian viemistä kaupungistumisen edetessä nyt kenties nopeammin kuin kos- maailmalle. tyksestä ja viilennyksestä on tulossa käynnissä olevan energia- kaan, maailman megalopolisten ilmastoystävällisestä lämmi- murroksen isoimpia haasteita. Esimerkiksi Kiinaan on jo tehty satojen miljoonien eurojen arvoiset esisopimukset kaukoläm- möstä. ”Suunnittelun ja teknologiaosaamisen rinnalla suomalais- ten kannattaa keskittyä kehittämään lämmitykseen liittyviä pal- Täsmäkoulutusta tarpeeseen veluja, kun vaurastuminen ja keskiluokkaistuminen Kiinassa Akatemiassa kouluttajina toimivat myös alueen ulkopuolelta nostaa asiakkaiden vaatimustasoa ja luo palveluyrityksille sekä yliopistosta ja korkeakouluista tuodut huippuosaajat. aivan uusia mahdollisuuksia”, toteaa Kostama. Akatemian toimintaa rahoittavat pääosin yritykset ja yritysten Kaukolämpöhankkeet ovat tällä hetkellä yksi Kiinan lupaa- kansainvälisen toimintaympäristön vuoksi akatemian kieli on vimmista kasvualueista – ja maan kaukolämpömarkkina kas- englanti. vaa nopeammin kuin missään muualla maailmassa. Vaasan yliopiston InnoLab-tutkimusalustan johtaja Mari K. Niemen mukaan Vaasan seutu tarjoaa tällaiselle toi- 22 enertec   3–4 /  2018 ”Kaupungistuminen puolestaan laajentaa Kiinan kauko- lämpöverkostoa nopeasti uusille seuduille”, lisää Kostama. n