enertec 3+4/2018 - Page 14

Suomalaisten havupuiden kuoret sisältävät merkittäviä määriä vesiliukoisia tanniini-polyfenoleja, joita voidaan hyödyntää uusiutuvina vaihtoehtoina liimoissa yleisesti käytetyille fossiilisille ja myrkyllisille fenoliyhdisteille. Pariisin ilmastosopimuksessa maailman valtiot ovat sitoutu- neet rajoittamaan ilmaston lämpenemisen kahteen asteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan, IEA:n mukaan ilman merkittä- viä uusia politiikkatoimia kaikkien fossiilisten energialähteiden käyttö kasvaa ainakin vuoteen 2040 saakka. ”Haasteena on pitkäjänteinen suunnittelu, jotta ilmas- tonmuutos saadaan nurin. Tiedämme, että uusia teknolo­ ” Haasteena on pitkäjänteinen suunnittelu, jotta ilmastonmuutos saadaan nurin. gioita tulee, mutta kehitysvauhdista ei ole varmuutta, saati siitä milloin hankinnat ovat edullisia”, Huttunen pohtii. Hänen mukaansa tietty käytännönläheisyys on kovaa valuuttaa yritys- puolella: ”Yritysten ja T&K-toimijoiden pitää löytää järkeviä tapoja edistää vähähiilistä teknologiaa.” Pohjois-Amerikkaa ei pidä unohtaa johtavista puhtaan energian ratkaisuista puhuttaessa; vastaavasti Venäjä ja itäi- nen Eurooppa on myös suuri potentiaalinen markkina-alue vaikkapa kaukolämpöratkaisuille. ”Suomen ulkomaanedustuk- sen merkitys ja rooli näiden ja monien muiden markkinoiden Vetoapua valtiolta kartoittamisessa ja hyödyntämisessä on luonnollisesti tärkeä.” Millaiset sitten ovat energia-alan yritysten vientinäkymät? – Huttusen mukaan vientipotentiaalia on laajalla rintamalla ja Valitse fiksusti Suomen valtio voi olla mukana avaamassa ovia etenkin niissä Huttusen mukaan keskeistä on tunnistaa lupaavimmat tekno- maissa, joissa bisnes tyypillisesti soljuu vahvassa valtiollisessa logiat ja vientimarkkinat sekä kohdentaa rajalliset kansalliset ohjauksessa. Kiinan, Intian ja Indonesian kaltaiset kasvavat voimavarat niihin. markkinat on helpompi vallata, kun virkamies käy liikemiehen rinnalla palaveriin. ”Tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan voidaan panostaa kotimaassa, mutta ostajat löytyvät yleensä vain lähtemällä pai- ”Näissä maissa vähähiilisten ratkaisujen pontimena on kan päälle ja räätälöimällä ratkaisut asiakkaiden tarpeiden usein myös jätteiden kierrätys ja hyödyntäminen eli vaikkapa mukaan”, toteaa Huttunen ja lisää, että parantamisen varaa waste-to-energy on lupaava yhteistyöalue”, Huttunen pohtii. löytyy edelleen tälläkin puolella. n 14 enertec   3–4 /  2018