enertec 3+4/2018 - Page 13

Ekströms Värmetekniska AB delivered the Finned Tubes Economiser for Valmets new Biomass fired boiler in Borås. The Economiser consists of Double fin tubes with a total heating surface of 8.465m². It was delivered as two units with a weight of about 84 tons each. 3 pcs of Flue Gas Coolers with a weight of approximate 124 tons each was delivered from Ekströms workshop in Alvesta, Sweden to Metsä´s new BioProduct mill in EKSTRÖMS Representative in Finland Kokko Control OY www.kokko-control.fi Andritz choose Ekströms as supplier for the Flue Gas Cooler to SCA Östrand as part of the capacity increase in the Helios project. The flue gas cooler consists of Double fin tubes with a total heating surface of 11.126m² and a total heat output of just over 12 MW. EKSTRÖMS VÄRMETEKNISKA AB www.ekstromsvarme.se ei voi väheksyä. Pienen toimijan on hyvä mennä maailmalle sen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. MI-jäsenet – siis Suomi isomman pelurin ”siiven alla”, mutta tässäkin yhteydessä muiden mukana – ovat luvanneet tuplata julkisen puhtaan synergiat voivat virrata kumpaankin suuntaan. energian innovaatiorahoituksensa vuoteen 2022. ”Isotkin yritykset saattavat tarvita tuekseen innovatiivisia ja Hyvä esimerkki toimivasta kansainvälisestä yhteistyöstä ketteriä pk-yrityksiä, jotka voivat tarjota aivan uudentyyppisiä on tietenkin pohjoismainen sähkömarkkina. Huttusen mukaan ratkaisuja.” Ei olekaan epätavallista, että toimialoja mullistava kaikille avoin pohjoismainen sähkömarkkina olisi oivallinen disruptio tulee juuri näistä pienistä pajoista, joilla on kyky malli koko EU:lle. nähdä se, mitä urautunut pörssijätti ei kenties enää havaitse- kaan. Huttusen mukaan yhteistyö voi ottaa monenlaisia muotoja: ”Tällä hetkellä Pohjoismaat ja Baltian maat ovat jo käy- tännössä osa samaa järjestelmää ja vahva toive on, että se näyttää suuntaa koko Euroopalle.” kumppanuus, alihankinta, tutkimusyhteistyö jne… maiden rajat eivät tietenkään saa rajoittaa yhteistyötä: ”Oikeiden kansain- Pohjoinen ulottuvuus välisten kumppanien löytäminen on päinvastoin aivan keskei- Itse asiassa komission tuore ehdotus EU:n sähkömarkkinoi- nen menestyksen edellytys”, hän lisää. den sokkeliksi hakee inspiraatiosta juuri Pohjolasta. ”Syksyllä haetaan ratkaisua siihen, mikä malli valitaan kehityksen poh- Istu oikeissa pöydissä jaksi”, Huttunen toteaa. Aikataulut EU:ssa tuppaavat venyä, Ylijohtajan mukaan Suomi on aktiivinen ja arvostettu jäsen mutta Huttunen on optimistinen, koska EU:n puheenjohtaja- keskeisillä kansainvälisillä energiafoorumeilla: esimerkiksi maa Itävalta on puhunut vahvasti sen puolesta, että päätös IEA:ssa olemme olleet jäseniä vuodesta 1992. saadaan nuijittua pöytään ennen joulua. ”Teknologianyhteistyön kannalta ehkä vielä olennaisem- ”Tulevaisuuden sähkömarkkina integroi sellaisia asioita paa on se, että olemme kolmen muun pohjoismaan kanssa kuin sähkö, lämpö, jäähdytys ja liikenne, joten pohjoismai- päässeet G20-maiden ytimelle muodostetuille Clean Energy sen mallin kaltaista ketteryyttä tarvitaan.” Ministerial (CEM) ja Mission Innovation (MI) -foorumeille.” CEM keskittyy jo kehitettyjen puhtaan energian ratkaisujen toimeenpanoon ja MI alan innovaatioiden edistämiseen julki- Se on selvää, että niin Euroopassa kuin muuallakin kaik- kea energiaan liittyvää toimintaa pitää reivata kestäväm- pään suuntaan ja kiivaasti. Huttunen huomauttaa, että vaikka 3–4  /  2018  enertec 13