enertec 3+4/2018 - Page 11

Eatonin uusi UPSG-konttiratkaisu Häiriötöntä sähkönsyöttöä yli 10 tunnin varakäyntiajalla! UPSG-ratkaisussa on yhdistettynä varavoimalaitoksen ja nykyaikaisen UPSin edut: teollisuuden jätteet ja tähteet on jo pitkään hyödynnetty energiantuotannossa ja erityisesti biodieselosaamisessa suomalaiset yritykset ovat huippuluokkaa”, toteaa Huttu- nen ja mainitsee erikseen UPM:n ja Nesteen kansainvä- lisinä edelläkävijöinä toimialalla. Digitalisaation kärkijoukoissa Suomalaista osaamista löytyy myös älykkäistä sähköjär- jestelmistä sekä kysyntää ja tarjontaa joustavoittavista ratkaisuista, joita tarvitaan kipeästi tuuli- ja aurinko­ sähkön tuotannon kasvaessa. Digitalisaatiossa energia- ala on edelläkävijä monessa: ”Esimerkiksi voimalaitosten etäkäyttö ja -valvonta, etämittarit ja erilaiset alan ohjelmistoratkaisut ovat suo- malaisia vahvuuksia tällä saralla.” Pinnan alla vuoroaan odottaa teknologioita, jotka ovat vasta pääsemässä kaupallistamisvaiheeseen tai • Tehoalue 54 – 2400 kW • Generaattori + polttoainesäiliö • UPS-järjestelmä superkondensaattori energia- varastolla • ATS (automaattinen verkonvaihtokytkin) • Jakelukeskus • Vaativaan ympäristöön. UPSG-kontti räätälöitävissä erityistarpeisiin. • Poistaa verkkohäiriöt kuormille, eivätkä kuorman häiriöt siirry tuloverkkoon. • Kuorman liityntätehon minimointi. Kuormapiikkien syöttö superkondensaattoreista. Kotimaiset, luotettavat toimijat, joilla on yhdessä yli sadan vuoden kokemus sähkönsyötön turvaamisessa. Eaton Electrical Eaton Power Quality Oy Koskelontie 25, PL 54, 02921 Espoo 09 452 66500 | Myynti@eaton.com | eaton.fi muuten vielä ”tulokkaiden karsinassa”. Tähän poruk- kaan Huttunen laskee ainakin aaltovoiman, geotermi- 3–4  /  2018  enertec 11