enertec 3/2016 - Page 9

BIOKORTTI PÖYTÄÄN BIOENERGIA ON VASTA PÄÄSEMÄSSÄ VAUHTIIN, USKOO HARRI LAURIKKA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: OLLI HÄKÄMIES Bioenergia ja biotalous kirittävät ilmastotavoitteisiin pääsyä korvaamalla fossiilisia polttoaineita ja materiaaleja. Bioenergia ry:n tuore toimitusjohtaja, ympäristöneuvos Harri Laurikka muistuttaa, että Suomessa on puunjalostuksen rinnalla energiapuuta ja turvetta tarjolla runsaasti – ja niillä voidaan korvata tuontipolttoaineita ja lisätä energiaomavaraisuutta. Lisäksi on mahdollista parantaa työllisyyttä haja-asetusalueilla, missä töitä muuten on vähemmän. ”TÄSTÄ HUOLIMATTA metsät silti kasvavat enemmän kuin ”Bioenergia ei ole rajaton resurssi. Siksi sen tehokkaaseen niitä hakataan, jolloin myös Suomen metsien hiilivarasto jatku- ja kestävään käyttöön liittyvälle osaamiselle tulee maailmassa vasti kasvaa Pariisin ilmastosopimuksen reunaehtojen mukai- olemaan vielä paljon kysyntää.” sesti.” Laurikka ei myöskään vedä ilmastofaktojaan hatusta: Esimerkiksi kehittyneiden biopolttoaineiden kehittämisessä ympäristöneuvos toimi vuosikausia Suomen pääneuvottelijana Suomi on jo maailman huippua. Maasta löytyy paljon yhdis- kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ja oli Suomen ”ykkös- tettyyn sähkön ja lämmöntuotantoon sekä bioenergiaan ja sen nyrkkinä” myös Pariisissa. korjuuketjuun liittyvää laitevalmistusta ja palveluosaamista. Puu on jo nyt Suomen suurin energianlähde, Laurikka Kun Laurikkaa pyytää mainitsemaan muutaman esimerkin, huomauttaa. ”Puun avulla olemme saavuttaneet EU:n asetta- listalle ei meinaa tulla loppua ollenkaan: Neste, St1, UPM, mat uusiutuvan energian tavoitteet ku