enertec 3/2016 - Page 57

”Energia- ja ilmastostrategia tulee muuttamaan asioita Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit sekä niiden arvo Suomessa. Muutokset eivät ole välttämättä nopeita, mutta hal- hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Uusiutuva ja puh- litusohjelman ja EU:n energia- ja ilmastotavoitteet saavutetaan taasti tuotettu energia on yksi merkittävä näkökulma kierto- EU:n asettamassa aikataulussa vuoteen 2030 mennessä. Tuol- taloudessa. Yhtä lailla se koskettaa esimerkiksi konepaja-, loin meillä tulee olemaan aika erilainen energiapaletti kuin rakennus- ja metsäteollisuutta, ruokatuotantoa ja kuluttaja- tällä hetkellä. Strategia on tämän hallituksen vahva kannan- tuotteita. Kierrätys, sivuvirtojen hyödyntäminen, materiaalien otto ja se linjaa toimenpiteitä, joita lähdetään toteuttamaan uudelleenkäyttö ja hävikin pienentäminen ovat osa kilpailuky- pian strategian valmistumisen jälkeen”, kertoo työ- ja elinkei- vyn rakentamista ja kestävää kehittämistä. Sitran laskelmien noministeriön energiaosaston neuvotteleva virkamies Markku mukaan kiertotalous voi tuoda Suomelle jopa 2,5 miljardin Kinnunen. euron vuosittaisen arvonlisäyksen. Energiakongressin aikaan 26.10. kansallinen energia- ja Sitran tavoitteen mukaan Suomesta tulee kiertotalouden ilmastostrategia on jo pitkällä. Sen toimenpiteistä on toden- kärkimaa vuoteen 2025 mennessä. Paraikaa eri alojen asian- näköisesti tehty jo päätöksiä ja vaikutusarviointeja täydenne- tuntijoiden joukko viimeistelee toimintaohjelmaa, jonka rat- tään. Markku Kinnunen kertoo Energiakongressin esitykses- kaisut ja toimenpiteet mahdollistavat tuon tavoitteen saavut- sään kuinka päätetyt tai lähiaikoina päätettäväksi tulevat asiat tamisen. Sen ohjaisi Suomea vientivetoiseksi digitaalisuuteen vaikuttavat suomalaisella energia-alalla. perustuvaksi kiertotaloudeksi. ”Perusskenaarion julkaisun yhteydessä 15.6. avataan ”Kiertotalouden ratkaisuja kehitetään jatkuvasti, tehdään myös kaikille avoin kommentointimahdollisuus strategian toi- kokeiluja ja opitaan niistä tekemisen kautta. Rinnalla tarvitaan mista. Kesän aikana sana on vapaa ja strategiaan on mah- myös systeemitason ajattelua ja muutoksia. Valtio voi toimia dollisuus vielä vaikuttaa. Osallistumisen vaihe kannattaa käyt- mahdollistajan roolissa osoittamassa, mihin suuntaan suoma- tää hyväksi”, kannustaa Kinnunen. laista yhteiskuntaa halutaan viedä”, Herlevi sanoo. Suomi kiertotalouden kärkimaaksi Messu- ja Urheilukeskuksessa. Energia 2016 pidetään 25.–27.10.2016 Tampereen Kiertotalous on Energiakongressin aamupäivän teemana Kokonaisuuteen kuuluvat Energiamessut, WEC Finlandin energia­markkinoita ja tulevaisuuden kaupunkia käsittelevien Energiapäivä 25.10. ja Energiakongressi 26.10. Tapahtuman osioiden rinnalla. Sitä pohditaan muun muassa biotalouden yhteydessä järjestetään myös Bioenergia ry:n Bioenergia- ja sen logistiikan sekä energian ja ravinteiden kiertotalouden päivä 24.10. sekä Tuulivoimaseminaari 26.10. näkökulmista. ”Materiaali- ja energiakysymyksiä käsitellään vielä paljolti siiloissa, vaikka ne linkittyvät suoraan toisiinsa. Kun raaka-  Energia 2016 -tapahtuman järjestää Expomark Oy, yhteistyössä WEC Finland, Kunnossapitoyhdistys Promaint ry sekä Bioenergia ry. n aineita käytetään uudestaan, vaikutus näkyy myös energiaalalla”, toteaa Sitran johtava kiertotalouden asiantuntija Kari Lisätietoja tapahtumasta: Herlevi. Hän on yksi Energiakongressin puhujista. www.energiamessut.fi 3 / 2016  enertec 57