enertec 3/2016 - Page 55

ABB INVESTOI TESTILABORATORIOON PITÄJÄNMÄELLÄ ABB on avannut testilaboratorion asiakkailleen Pitäjänmäentaajuusmuuttajatehtaan yhteyteen Helsinkiin. Uudessa laboratoriossa mitataan taajuusmuuttajan vaikutusta moottorin suorituskykyyn ja energiankulutukseen. UUDESSA TESTILABORATORIOSSA asiakkaiden moot- toreita ohjaavat ABB:n uusimman sukupolven taajuusmuuttajat. Kolmannen osapuolen mittalaitteet tuottavat puolueetonta mittaustietoa taajuusmuuttajaohjauksen vaikutuksesta moottoreiden kuormitettavuuteen, dynamiikkaan, hyötysuhteeseen ja energiankulutukseen. Laboratorion palvelut on suunnattu koneenrakennusalan asiakkaille. ”Olemme erittäin iloisia siitä, että voimme uuden laboratorion myötä tuottaa koneenrakennusasiakkaillemme verifioitua, puolueetonta ja kirjaimellisesti rahanarvoista mittaustietoa päätösten tueksi. Testaamalla löydämme yhdessä parhaan mahdollisen taajuusmuuttajaratkaisun asiakkaan tarpeisiin ja vahvistamme kumppanuutta”, liiketoimintajohtaja Lasse Mäkelin Suomen ABB:ltä sanoo. Uusi laboratorio sijaitsee taajuusmuuttajatehtaalla Helsingin Pitäjänmäellä. Laboratoriossa voidaan testata moottoreita aina 400 kilowattiin saakka. Testituloksia hyödynnetään myös ABB:n taajuusmuuttajien tuotekehityksessä. Moottorilaboratorion perustamiseen ohjasivat hyvät kokemukset vuonna 2011 avatusta nosturi- ja vinssilaboratoriosta. Laboratoriossa koneenrakennusasiakkaat ovat voineet testata ja simuloida nosturi- ja vinssisovellustensa toimivuutta ABB:n taajuusmuuttajien kanssa todellista toimintaympäristöä vastaavissa olosuhteissa. Laboratorio on auttanut merkittävästi liiketoiminnan kasvattamisessa. ABB uusii myös tämän sovelluslaboratorion ja kasvattaa sen testauskapasiteettia. Kokonaisuudessaan 650 000 euron laboratorioinvestoinnit ovat jatkoa ABB:n sijoituksille taajuusmuuttajaliiketoiminnan kehittämiseen Suomessa. Vuonna 2012 yhtiö avasi tuotekehityslaboratorion uuden sukupolven taajuusmuuttajateknologian kehittämiseen ja testaamiseen. Tammikuussa 2015 uutisoitiin tuotannon laajennusinvestoinnista.  ABB on maailman johtava taajuusmuuttajavalmistaja. Suomen ABB:n Drives and Controls -yksikkö kehittää ja valmistaa pienjännitteisiä taajuusmuuttajia ja niihin liittyviä ohjelmistotyökaluja kaikkiin sovelluksiin ja teollisuudenaloille maailmanlaajuisesti. Suomen-yksikkö vastaa taajuusmuuttajien tuotekehityksestä globaalissa ABB-yhtymässä. Maailmanlaajuisesti ABB:n taajuusmuuttajabisnes työllistää 6  000 henkilöä yli 80 maassa. Pitäjänmäen-tehtaalla Helsingissä työskentelee noin 1  300 henkilöä, joista 400 tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa. n                                                                 Lisätietoja: lasse.makelin@fi.abb.com 3 / 2016  enertec 55