enertec 3/2016 - Page 53

ENVIROBURNERS OY TOIMITTAA PÖLYPOLTTIMIA SEINÄJOELLE ENVIROBURNERS OY toimittaa pölypolttimet Seinäjoen vat ympäristövaatimukset huomattavan pienillä investointi- Energian Hanneksenrinteen lämpölaitokselle. Poltintoimitus on kustannuksilla. ”Pellettipölypoltolla toteutettu biopolttoaine­ osa Amec Foster Wheeler Energia Oy:n toimittamaa poltto­ muutos on alle puolet vastaavan uuden hakekattilan investoin- ainemuutosprojektia, jossa siirrytään raskaasta polttoöljystä tikustannuksesta. Tämän lisäksi laitosta voidaan edelleen tar- pellettipölyn käyttöön. vittaessa käyttää varapolttoaineella, kuten kevyellä poltto- Toimitukseen sisältyy yhteensä 4 kpl 25 MW ja 1 kpl 35 MW pellettipöly- / kevytöljy-poltinjärjestelmiä. Laiteasennukset tehdään kuluvan kesän aikana ja uusitun laitoksen käyttöönotto tapahtuu vuoden loppuun mennessä. öljyllä tai maa-/nestekaasulla”, toimitusjohtaja Juha Tonttila ­Enviroburners Oy:stä kertoo. Enviroburners Oy toteutti vuonna 2015 yhdessä Vaasan Kuljetuskanavat Oy:n kanssa ensimmäisen polttoaineen muutosprojektin Varkauden Aluelämpö Oy:lle Hasintien lämpökes- Useita biopolttoainemuutoksia toteutuksessa kukseen. Laitoksella korvattiin 7 MW ja 11 MW tulitorvikatti- Energiantuottajien valmistautuessa vuoden 2017 lopussa voi- loiden raskasöljypolttimet pellettipölypolttimilla. Projekti toteu- maan astuviin raskaan polttoöljyn käytön rajoituksiin pelletti- tettiin kokonaisuudessaan vuonna 2015 ja uusittu laitos luovu- pölyhankkeiden määrä on ollut viime vuosina merkittävässä tettiin vuoden 2016 alussa. n kasvussa. Vaihtamalla olemassa olevat öljypolttimet pellettipölypolttimiin laitokset pystyvät täyttämään nykyiset ja tule- Lisätietoja: www.enviroburners.fi 3 / 2016  enertec 53