enertec 3/2016 - Page 50

” Tuulivoimalla saadaan valjastettua ilmainen, uusiutuva energialähde eli tuuli sähköksi. pysäyttää lintututkan antaman tiedon perusteella. Näin välte- ulkomailta. Tuulivoimarakentaminen työllistää ja tuo tuloja tään mahdolliset lintujen törmäykset voimaloihin. Tämän tee- myös harvaan asutuilla seuduilla”, hän päättää. man ympärillä on myös akateeminen tutkimushanke, jossa on mukana eri toimijoita”, Sulameri tarkentaa. Suomen Hyötytuuli Oy rakennuttaa merituulipuiston omaan käyttöönsä.   Tuulivoimalapuisto vaatii huippuluokan kaapeliteknologiaa Prysmian Group on maailman johtava energia- ja tietoverkko- ”Operoimme puistoa itse yhteistyöverkostomme avulla. kaapeli- ja järjestelmäkonserni. Se toimii 50 maassa. Konser- Suomen Hyötytuulen omistaa kahdeksan kotimaista kaupunki- nilla on erittäin vahva asema korkean teknologian alalla. Sillä energiayhtiötä, jotka ostavat yrityksen tuottaman tuulisähkön”, on käytössään laajin teknologiaosaaminen ja se tarjoaa katta- Sulameri kertoo. vimman tuote- ja palveluvalikoiman. Prysmian Groupin kaapelit ovat ratkaisevassa roolissa, kun energiaa kuljetetaan erilai- Kuinka paljon puhdasta energiaa voimala tuottaa? sissa tiloissa ja muodoissa. Prysmian Finland Oy:n myyntijohtaja Olli Anttonen ker- Tahkoluodon merituulipuistoon tulee kymmenen Siemensin too, että Prysmian Groupin toiminta kattaa sähkönsiirron maa- 4  MW:n offshore-tuulivoimalaa, joiden arvioitu vuosituotanto ja merikaapeleiden ja järjestelmien ohella myös kaikki tiedon- noin 155 GWh. siirtoon tarvittavat kaapelit. Se toimittaa, erikoiskaapelit eri ”Tuotanto vastaa noin 8 600 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista energiankulutusta”, sanoo Sulameri. Sulameren mukaan moderni tuulivoima on yksi edullisim- teollisuussovelluksiin sekä rakentamisen ja infran suur-, keskija pienjännitekaapelit. ”Toimitamme Porin Tahkoluodon merituulivoimaloihin merikaapeleita yhdistämään puistojen voi- mista tavoista tuottaa uusiutuvaa energiaa ja samalla yksi malat keskenään sekä yhteyskaapelin puistosta mantereelle. niitä harvoja uusiutuvan energian muotoja, jolla sähköener- Konsernissamme on myös kaapelinlaskualuksia, joiden avulla giaa voidaan tuottaa teollisessa mittakaavassa. voimme tarjota kaapeleiden asennuspalveluita”, hän tarken- ”Suomessa on hyvätuulisia paikkoja ja esimerkiksi KeskiEurooppaan nähden paljon enemmän tilaa tuulivoiman rakentamiselle. Tuulivoimalla saadaan valjastettua ilmainen, uusiu- taa yrityksensä roolia tuulivoimapuistojen rakentamisessa. Prysmian Finland Oy:n toimittamaa 30 kilovoltin kaapelia asennetaan meren pohjaan noin 14 kilometriä. n tuva energialähde eli tuuli sähköksi. Energia tuotetaan hajautetusti ja kotimaassa, jolloin sitä ei tarvitse tuoda vastaavasti 50 enertec  3/ 2016 Lähteet: Ympäristöministeriö, United Nations; COP21