enertec 3/2016 - Page 45

”Toisaalta mittareihin voidaan integroida myös kolmannen osapuolen mittareita, vaikkapa kaasu-, vesi- tai ilmamittareita.” Sähköverkon laatua voidaan seurata etävalvontana esimerkiksi internetin kautta. ”Valvonta toimii myös automaattisesti. Kun hälytysraja lähestyy, järjestelmä voi antaa siitä ilmoituksen esimerkiksi sähköpostilla. Silloin asioihin ehditään reagoida ennen kuin vikavirta tai muut sähkönlaadun ongelmat ehtivät aiheuttaa pahoja vahinkoja”, toteaa Westerholm. ”Suomessa on alettu yhä enemmän ymmärtää, että sähkön ja sähköverkkojen laatua kannattaa valvoa mittauksin. Euroopasta tästä on jo enemmänkin kokemusta.” ”Energiamittauksista on toki hyötyä myös energiatehokkuuden kannalta. Mittaukset helpottavat järkevää sähkönkäyttöä, jolloin käyttäjiltä säästyy selvää rahaa”, Westerholm muistuttaa. n KUVA: PIXABAY 3 / 2016  enertec 45