enertec 3/2016 - Page 44

KUVA: WESTIMQPOWER OY RCM-mittauksella pystytään havaitsemaan muun muassa tämänkaltaisia vikoja. Työmailla asentajien sähköturvallisuus on luonnollisesti varmistettava myös oikealla työmaadoituksella. Heikko sähkönlaatu haitaksi tietokoneille Sähköverkon laatu on IT-järjestelmien yleistyttyä tullut yhä merkittävämmäksi kysymykseksi. Esimerkiksi monissa elintärkeän infrastruktuurin järjestelmiä ylläpitävissä tietokonekeskuksissa ” Sähköverkon laatu on IT-järjestelmien yleistyttyä tullut yhä merkittävämmäksi. sähköverkon viat voisivat johtaa oleellisten tietojen vahingoittumiseen tai tuhoutumiseen. Sähkön laadun valvontaan tällaisissa kohteissa voidaan käyttää RCM-mittausta, josta saadaan hälytysviestit jatkuvasti toiminnassa olevaan hälytyskeskukseen. Laatuvääristymiä sähköverkkoihin voi myös tulla vaikkapa sellaisista epälineaarisista verkon kuormitustekijöistä kuin Esimerkiksi 20-kanavaisella mittalaitteella on mahdollista ottaa seurantaan useita sähköverkon pisteitä sekä kerätä ja analysoida näin saatavaa tietoa sähkön laadusta. valaistuksensäätöjärjestelmistä, lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteistoihin liittyvistä taajuusmuuntimista tai tietyistä IT-infrastruktuu- Lisää mittauksia ja vikahälytyksiä riin kytketyistä teholähdetyypeistä. Epälineaarinen kuormitus Yhdistelmämittausten etuna on sähköverkkomittausten nopeus voi aiheuttaa tehon takaisinheijastumia sähköverkkoon, mistä ja kattavuus. aiheutuu jonkinasteista sinimuotoisten jännite- tai virtakäyrien ”Asioita myös helpottaa, kun mittaustiedot voidaan analy- vääristymää. Myös tällaisia sähkötehon laatupoikkeamia voi- soida yhdellä ohjelmistolla ja tallentaa samaan tietopankkiin”, daan havaita ja tutkia integroiduilla mittareilla. Westerholm korostaa. 44 enertec  3/ 2016