enertec 3/2016 - Page 43

Olem LÄMPÖKESKUKSET 60-4000 kW a: mass ahtu a tap ukan me m KOTIMAISEN ENERGIAN 324 to: A Osas ACCR Suurjännitejohdin Alumiinista ja alumiinioksdikuiduista Kevyt ja minimaalinen lämpölaajeneminen 2 – 3 kertaa korkeampi virtakapasiteetti Olemassa olevat pylväät hyödynnetään kustannus- ja aikasäästöt www.3M.com/ACCR Suomen 3M Oy / RZ: 040-1676021 Lisäksi yhdistelmämittareilla voidaan havaita jäännösvirtoja ja muita vikavirtoja esimerkiksi RCM-mittauksilla (Residual Current Measurement). Turvallisuus ennen kaikkea Osa verkkovioista voi myös johtaa jopa sähkö- tai paloturvallisuuden vaarantumiseen. Verkon ylikuormitus, oikosulut, eristevauriot ja nollaviat voivat tunnetusti johtaa ikäviin tilanteisiin. ” www.biofire.fi - 06 2332 267 - biofire@biofire.fi Osa verkkovioista voi myös johtaa jopa sähkö- tai POLTINKUMPPANISI MYÖS BIOPOLTTOAINEISSA paloturvallisuuden vaarantumiseen. Viime aikoina yleistyneitä vikojen aiheuttajia ovat polypropyleenityyppiset PFC-kondensaattorit (PFC = Power ­Factor ­Correction), jollaisilla pyritään muun muassa vähentämään kolmivaihemoottorien aiheuttamia verkkohäiriöitä. Ylijännite- tai ylikuumentumistilanteessa polypropyleenirakenne voi sulaa, jolloin aiheutuu hankala maasulku. Sitä ei välttämättä saada kytketyksi irti tavanomaisilla katkaisijoilla tai tehosulakkeilla. Tällainen oikosulku voi aiheuttaa merkittäviä palo- ja muita riskejä, joten se on syytä havaita ja korjata ajoissa. Samaten asennusvirheet aiheuttavat toisinaan ei-toivottuja yhteyksiä virtajohtojen N- ja PE-johtimien välille, mistä voi seurata korkeitakin jäännösvirtoja. Ellei vikoja havaita hyvissä ajoin, niiden seurauksena voi pahimmillaan olla henkilövahin- ENVIROBURNERS OY HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA P. 0207 871 520 INFO@ENVIROBURNERS.FI WWW.ENVIROBURNERS.FI koja. 3 / 2016  enertec 43