enertec 3/2016 - Page 42

KUVA: WESTIMQPOWER OY tys WestimQpower Oy markkinoi ja kehittää muun muassa sähköverkkojen laatuun ja turvallisuuteen liittyviä tuotesovelluksia, usein myös yhteistyössä asiakkaiden kanssa. ”Sähkönlaadun mittausratkaisut ovat alusta pitäen olleet mukana tuotevalikoimassamme”, kertoo verkkoasiantuntija Cecilia Westerholm WestimQpower Oy:stä. Yhtiöstä tuli saksalaisen Janitza Electronics GmbH:n maa- KUVA: WESTIMQPOWER OY VUONNA 2012 perustettu asiantuntija- ja maahantuontiyri- hantuoja vuoden 2013 alussa. Saksalaisyritys kehittää ja valmistaa eri tyyppisiä energianmittaus- ja analysointijärjestelmiä, kuten sähkömittareita, sähkönlaadun analysaattoreita ja energianhallintaohjelmistoja. Yhdistelmämittarit monessa mukana Tehokkaita sähkönmittaus- ja analysointijärjestelmiä käyteja konttoreissa, joissa sähkön laadun varmistaminen on erityisen tärkeää. ”Analysointijärjestelmät osoittavat, onko sähkönlaatu riittävän hyvä”, Westerholm sanoo. Hänen mukaansa nykyaikaisella yhdistelmämittarilla pystytään mittaamaan tavanomaisten sähkösuureiden lisäksi myös erilaisia vikavirtoja. Aiemmin näissä mittauksissa olisi pitänyt käyttää useampia erillisiä mittareita. Tällaisella integroidulla energiamittarilla on esimerkiksi mahdollista mitata virran ja jännitteen voimakkuutta, taajuutta ja tehoa, mutta myös valvoa erilaisia sähkövirran laatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten harmonisia sivuaaltoja tai nopeita jännitteenmuutoksia. 42 enertec  3/ 2016 KUVA: WESTIMQPOWER OY tään muun muassa teollisuudessa, sairaaloissa, kiinteistöissä