enertec 3/2016 - Page 40

MITTAUSKOHTEENA SÄHKÖN LAATU TEKSTI: MERJA KIHL JA ARI MONONEN KUVA: HELEN Sähköverkon toimintavarmuus ja sähkövirran laatu ovat nykymaailmassa entistäkin kriittisempiä tekijöitä. Moniin automaatio- ja tietotekniikan sovelluksiin vaaditaan vähintään 99,9 prosentin toimintavarmuutta. Verkon hyvää laatua tarvitaan esimerkiksi tietokonekeskuksissa ja pitkälle automatisoiduissa teollisuusprosesseissa, joissa lyhyetkin sähköverkon häiriöt voivat johtaa toiminnan keskeytyksiin. 40 enertec  3/ 2016