enertec 3/2016 - Page 39

Toimitetut laitteet on käyttöönotettu nyt kevään 2016 Kaksi kompressoreista tuottaa paineilmaa laitoksen perustarpeiksi. Kolmas otetaan käyttöön huippukuorman aikana. aikana yhteistyössä päälaitetoimittajan kanssa. "Käyttöönoton helpottamiseksi Endress+Hauserin mittalaitteissa on kiinnitetty erityistä huomiota käyttöliittymiin", Tirkko- Neloskompressori on sataprosenttisesti varakone, joka varmistaa paineilman saatavuuden kaikissa tilanteissa. ”Kaikkia koneita kuormitetaan tasapuolisesti. Silloin niiden nen kehuu mittareita. käyttöikä ja huoltovälit ovat pitempiä verrattuna esimerkiksi Paineilma-asema jo käyttövalmiina tilanteeseen, jossa kahdella kompressorilla tuotettaisiin koko Paineilman jatkuvan saannin turvaamiseksi Kaeser toimitti voi- laitoksen ilmantarve.” malaitokselle kompressorilaitteita ja paineilmakuivaimia. ”Toimitimme Andritz Oy:n kautta laitoksen paineilmaaseman”, Kaeser Kompressorit Oy:n toimitusjohtaja Krister ­Wennström sanoo. Sopimus tehtiin vuoden 2015 kesäkuussa. Laitteet toimitettiin työmaalle 7.10.2015. ”Järjestelmään kuului lisäksi kaksi absorptiokuivainta, jolloin myös paineilman jälkikäsittely on sataprosenttisesti var- Paineilma-asemaan kuuluu neljä Saksassa valmistettua ilmajäähdytteistä ruuvikompressoria, jotka ovat mallia CSDX- mennettu.” ”Teimme laitosta varten myös kompressorien sijoitussuun- 140. Kunkin laitteen teho on 75 kilowattia (kW) ja kapasi- nitelman sekä kompressoritilan ilmanvaihtojärjestelmän suun- teetti 14 kuutiota minuutissa. Koneita ohjataan Sigma Air nitelman, samoin kuin 3D-putkistokuvat osaluetteloineen kom- Manager 4.0 -keskusohjausjärjestelmällä. pre