enertec 3/2016 - Page 38

siitä saataisiin mahdollisimman tasalaatuista”, ÅF:n asiantuntija Jouni Salamäki selostaa. Laitokselle on sijoitettu kaksi valvomoa. Päävalvomosta voidaan valvoa ja ohjata kaikkia laitoksen toimintoja. Tämän lisäksi kahmareille on tehty myös bunkkereiden yhteyteen varavalvomo, josta kahmareita pystytään myös tarvittaessa ohjaamaan. ” Uudessa laitoksessa on kiertopetikattila, joka on jätevoimalaitoksessa melko harvinainen ratkaisu. ”Savukaasujen puhdistuslaitteisto on vielä rakenteilla. Puhdistusjärjestelmä on monivaiheinen: siinä on sähkösuodin, Riikinvoiman laitokselle toimitettiin 40–50 puolikuiva savukaasunpuhdistusreaktori, letkusuodin ja vielä Endress+Hauserin valmistamaa mittalaitetta. Näihin sisältyi savukaasupesuri lämmöntalteenotolla.” neljää erilaista mittausperiaatetta, jotka kaikki on valittu käyt- Andritz toimittaa savukaasujen puhdistusjärjestelmän, kuten laitoksen muutkin pääkomponentit. Sähkösuotimen valmistaja on Alstom (nyt GE). Peter Kling toteaa, että ÅF valvoo loppuvuoden ajan lai- tökohteesta riippuen. ”Polttoainevarastoa varten toimitimme mikroaaltotutkia, joita käytetään siilojen pinnankorkeuden mit­tauksissa. Tutkien lisäksi siiloihin asennetaan ylitäyttösuojat, jotka seuraavat jat- toksen käyttöönottoa ja laitteistojen koeajoja, yhdessä Riikin- kuvasti pinnankorkeutta ja estävät siilojen ylitäyttymisen”, Tirk- voima Oy:n miehityksen kanssa. konen mainitsee. ”Aikataulupaineista huolimatta työmaan alihankkijat ovat pystyneet toimimaan rakentavassa yhteistyössä”, hän sanoo. ”Laitokselle on toimitettu mikroaaltokytkimiä, pintakytkimiä ja hydrostaattisia pintamittareita.” Tirkkosen mukaan jätepolttoaineen monimuotoisuus edellyt- Erikoismittalaitteita kattilaan ja siiloihin Kevään ja kesän 2016 aikana voimalaitokselle on asennettu monen tyyppistä elektroniikkaa ja instrumentteja. ”Endress+Hauserin toimitus sisälsi pääsääntöisesti tällä tää erikoismittauksia. ”Endress+Hauserin mikroaaltotutka on tarkoitettu vaativissa oloissa suoritettaviin pintamittauksiin. Tutka lähettää korkeataajuuspulssia, esimerkiksi 26 Ghz, mitattavaan väliainee- kertaa pintamittauksia”, toteaa myyntipäällikkö Jouni Tirkko- seen. Tämän perusteella siilon pinnankorkeus saadaan mitat- nen. tua.” 38 enertec  3/ 2016