enertec 3/2016 - Page 37

Kevään 2016 aikana Riikinvoiman jätevoimalaitoksen työmaalla on asennustöiden viimeistelyn lisäksi valmistauduttu laitteistojen sekä järjestelmien käyttöönottoon. Asennustyöt saatiin pääosin valmiiksi kesän alkuun mennessä, ja loppukesällä alkaa laitoksen koekäyttö. Laitoskattilassa uutta tekniikkaa Voimalaitoksen polttoaineteho on 54 megawattia (MW), jolla tuotetaan noin 10 MW sähköä ja 38MW kaukolämpöä. Laitoskattila on Andritzin kiertopetikattila ja on ensimmäi- ” Voimalaitoksen polttoaineteho on 54 megawattia. Kiertopetika [\H]]00\HYZ][\[KB[0p^\[[][H[X[Z\\H][X[Z]BXZ\XHܚX[[X[0\[0\0[[Z[][XKB\K][H][][Z[]0[\HH[[\\BZ]\H[Z\[[Z[]]H\[Z][]ZۚZZKZ[Y[Hۈ]]K'T[\Hۈ]0[[00[X[\B]ZX\]Z\]X[Y\]Z][XH][X[Z]\K^pZX[Z]0ۂX[\Z]HZZ[[X[Z][HۈZ[]HZKZ[]H]]][XHZZZ\[[Z['K[XZ[]YK\Y[Z\0\\YX[XZ\Z[H[HZ\[KBZۚZZHZXXHY\]0H\[\KBۈ][X[Z]\H[Z\[[Z[]]H]Z\K'RY\]Z][HY[]00\Z[Y[\Z][p [0]][X]\XX[[ۈ]H\[X]Z\HH[KBK]0[X[Z][H\]^\\[0]][KH^p›p0]0[Z[Z\[H\\ZZ[H\Z[B]X['U[[[\Z\Hۈ[\X[][[\ZKBX[Y[0 \Z][\H]\]X[HY][]Y[]\\ˈZ]0Y]p]00ZX\Z[H][[\]X[Z[Y[ZHXYۙY][K'B0]Z[[K\HH][YHY[Y[][[p0[[K][[Z\[Z[[YX[[ܚ]XH\[HH[\ZۚZZ[H[XX[\X[Z[\[Z][]ZۚZZ\KۙXܘ[\H]XHZ][ZZX\] ]H]]00^p[\Z\H][Y[Z][Z\Y[B"K"L M"Y[\X ‚