enertec 3/2016 - Page 33

Paikallisakku-alan kotimainen vaihtoehto Tiivis varoventtiili Paikallisakkuja ja DC-järjestelmiä URHO tasasähköjärjestelmät Midac, CSB-paikallisakut Ota yhteyttä! Jari Virolainen ja Harri Kettunen, yhteensä yli 40 vuoden kokemus paikallisakuista puh. 040 809 8677 www.enercotek.fi Vuotava varoventtiili ”Varaosien tilaaminen ulkomailta on hankalaa ja vie pal- Ammattitaitoa tarvitaan jon aikaa, eikä niitä ehdi saada seisokin aikana ja seisokista Venttiilihuollossa on luonnollisesti myös lukuisia muita yksi- tulee kohtuuttoman pitkä. Mutta esimerkiksi me pystymme val- tyiskohtia, joissa huoltomiehen ammattitaitoa koetellaan. mistamaan varaosia jo seisokin aikana.” Nykyään lukuisat ”Automatiikka on lisääntynyt ja yhdestä valvomosta eri valmistajat kehittävät ja tekevät uusia venttiileitä, tuote- pystytään ajamaan useampaakin laitosta. Informaatiot val- kirjo on laaja ja hintakilpailukin kovaa. vomoon venttiilien tilasta tulee toimilaitteelta tai asennoitti- Koska sitten tulee ajankohtaiseksi se, että vanhaa vent- melta. Kuitenkin virheellisesti säädettyinä, informaatio on tiiliä ei kannatakaan huoltaa, vaan vaihtaa se suosiolla myös virheellistä. Venttiili vuotaa, vaikka ohjaamon näytön uuteen? mukaan se on ajettu kiinni. Vuoto johtuu siitä, että venttiili ”Pienen matalapaineisten venttiilien kohdalla, kun puhutaan noin < DN 25:n kokoluokasta, niin voi harkita heti onkin vielä hieman auki”, Viita-aho mainitsee esimerkin. Hän huomauttaa myös, että lämpövoimaloissa näkee uuteen vaihtamista. Mutta isompi venttiili kannattaa ehdotto- toisinaan käyttökohteeseen sopimattomia tai huonosti sopi- masti aina avata ensin ja tutkia sen kunto.” via venttiilejä. Viita-aho muistuttaa, että venttiilin ikä ei ole sinällään kri- ”Perussääntö on, että säätöventtiili on vain säätökäyt- teeri sen vaihtamiselle. Tilanne voi olla jopa päinvastoin: töön ja sulkuventtiili sulkukäyttöön. Venttiili ei myöskään ole veteraani saattaa olla paremmin ja laadukkaammin tehty elementti jolla oikaistaan putkiston linjausvirheitä, joutuen kuin uusi tulokas. Pienellä huollolla ja uusituilla osilla sillä on näin tarpeettomaan jännitystilaan, eivät siksi toimi optimaa- edessä vielä paljon palvelusvuosia. lisesti.” 3 / 2016  enertec 33