enertec 3/2016 - Page 30

VOIMA- JA KAUKOLÄMPÖLAITOKSISSA on useita eri- laisia säätö-, sulku-, takaisku- ja varoventtiilejä. Käyttökohteensa mukaan venttiilit altistuvat muun muassa mekaaniselle kulumiselle, kavitoinnille ja ”eroosiolle”, joten niitä on syytä tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti. Toimitusjohtaja Pekka Viita-aho JS Oy Pietarsaaresta muistuttaa, että hyvä huoltoväli on 2–4 vuotta, riippuen laitoksen käyttöasteesta. Kannattaa olla mieluummin liikkeellä liian aikaisin kuin liian myöhään. ”Jos esimerkiksi varoventtiili ei toimi niin kun pitäisi, voivat seuraukset ovat vakavat. Pahimmassa tapauksessa kattila voi sananmukaisesti räjähtää.” ” Huoltotarpeen kartoituksessa voidaan käyttää apuna myös lämpökameraa. Rekisteröityjen painelaitteiden tarkastuksia ja huoltoa ohjaavat painelaitemääräykset ja direktiivit ja tarkastuksia valvoo ilmoitetun laitoksen hyväksymät tarkastajat. Viita-aho huomauttaa, että käytännössä monissa pienemmissä lämpölaitoksissa on myös rekisteröimättömiä painelaitteita, ”pommeja”, joiden huolto on saattanut unohtua. ”Mutta lisäksi laitoksissa kannattaa huomioida erityisesti tärkeimmät linjojen erotusventtiilit, joiden avulla voidaan tehdä putkistojen ohituksia ja erotuksia. Mikäli nämä venttiilit eivät ole tiiviitä, ei erotuksia voida tehdä.” JS Oy Pietarsaari on, yhdessä tytäryhtiö Armatek Oy:n kanssa, venttiilihuoltoihin erikoistunut konserni. Yhtiöllä on myös omaa venttiilien ja niiden varaosien valmistusta. Suunnitelmallisesti eteenpäin Käytännössä venttiilihuolto vaatii laitoksen huoltoseisokin. Jotta tämä jäisi mahdollisimman lyhyeksi ja huolto onnistuisi hyvin, niin operaatio kannattaa suunnitella tarkkaan etukäteen. ”Järkevää on, että huoltoliike tekee jo etukäteen, yhdessä tilaajan edustajan kanssa, suunnitelman mitä venttiilejä seisokin aikaan huolletaan – ja laatii samalla mallin, jossa kaikki venttiilit tulevat huolletuksi tietyllä aikavälillä.” 30 enertec  3/ 2016 KUVA: PIXABAY Voima- ja kaukolämpölaitosten venttiilit altistuvat kovalle kulutukselle, joten ne ovat tärkeää huoltaa säännöllisesti. Hyvin tehty venttiiliremontti on tarkkaan suunniteltu. Näin laitoksen seisokista tulee mahdollisimman lyhyt.