enertec 3/2016 - Page 26

” Monipuolinen polttoainevalikoima antaa mahdollisuuksia optimoida käyttöä myös polttoaineiden suhteen. den. Koska vanhasta laitoksesta ei löytynyt kaikkia tarpeel- Monipuolinen polttoainevalikoima antaa käyttäjälle mah- lisia tietoja, niin varmistimme mitat laserkeilauksella”, Antti- dollisuuksia optimoida käyttöä myös polttoaineiden suhteen. koski kuvailee. Haastatteluhetkellä kesäkuussa Hanneksenrinteessä on jo tehty kattila-asennukset. ”Vanhaa kattilaa siirrettiin kymmenen metriä sivusuuntaan, jotta uusi kattila mahtuu vanhaan rakennukseen. Uusi kattila on aikaisempaa korkeampi, joten avasimme katon ”Laitoksessa voidaan käyttää niitä polttoaineita, joita on tarjolla. Ja polttoainevalintoja voidaan optimoida myös hintatason perusteella.” Pitkälle automatisoitu laitos ei sido henkilökuntaa – kuten ei toki aikaisempikaan laitos tehnyt. ”Hanneksenrinnettä voidaan ajaa myös etäkäytöllä. Käy- ja nostimme kattilan nosturilla aukon kautta sisälle. Nyt kat- tännössä vain polttoainerekat ajavat pihalle ja purkavat toa korotetaan aikaisemmasta kymmenellä metrillä”, Antti- lastinsa; laitos toimii ilman paikallisvalvontaa”, Anttikoski koski kertoo. kuvailee. Suodatuksessa koeteltua tekniikkaa Muutosta ilmassa Parhaillaan käynnissä on myös apulaitteiden ja savukaasu- Amec Foster Wheeler Oy:lla on paljon kokemuksia katti- kanavien asennus. loiden muuttamisesta niin, että muutosten jälkeen voidaan ”Kattilan jälkeen asennetaan letkusuodatin-mallia oleva polttaa myös biomateriaaleja tai vaikkapa jätettä. Yhtiö pölysuodatin, jotta pölypäästöissä päästään ympäristöviran- on muuttanut kymmeniä vanhoja hiili-, öljy- ja turvepöly- omaisten asettamiin rajoihin.” kattiloita leijupetikattiloiksi, joissa voidaan käyttää myös Letkusuodattimia, joissa savukaasu suodattuu kangaspus- biopoltto­aineita. Lisäksi yhtiö on toimittanut esimerkiksi Lahti sien läpi, on tehty jo aikaisemmin myös Hanneksenrinteellä ­Energialle biopolttoainekaasutuslaitoksen, joka yhdistettiin jo hyödynnettävälle polttoainevalikoimalle. olemassa olleeseen hiilikattilaan. ”Uskon, että Hanneksenrinteen kaltaisia muutoshankkeita Käytettävyys huippuluokkaa tulee tehtäväksi jatkossakin. Öljyn poltto tulee koko ajan Anttikosken mukaan Hanneksenrinteessä on panostettu erityi- vähentymään eikä laitoksissa voida käyttää raskasta öljyä sesti käytettävyyteen ja hyvään kuormitusalueen säätöön. sen suuren rikkipitoisuuden takia. Vähärikkisempien öljyjen ”Laitokseen kuuluu kaksi viidensadan kuution varastosiiloa, neljä pellettien jauhatusyksikköä, neljä pölypoltinta pääkattilalle sekä yksi pölypoltin vanhaan kattilaan. Laitoksen kohdalla ongelmaksi taas muodostuu helposti niiden suuri hinta”, Anttikoski miettii. ”Biopolttoaineisiin siirtymiseen vaikuttaa enenevässä tehoja on helppo säätää ja tarvittaessa sitä voi ajaa vaikka paitsi yhteiskunnan ohjaus – pakottavat keinot kuten ympä- vain yhdellä polttimella.” ristöluvat toisaalta myös kannustimet kuten erilaiset tuet – 26 enertec  3/ 2016