enertec 3/2016 - Page 25

90 MW kattila – yksi konvektiolohko vielä nostamatta – rakennuksen katto poistettu. Toimitus avaimet käteen ‑mallilla vutus asiakkaalle kaupalliseen käyttöön on aikataulutettu joulu- Modernisointituotelinjan johtaja Timo Anttikoski Amec F­ oster kuuhun 2016. Wheelerin Service-yksiköstä kertoo, että yhtiö vastaa toimituksesta avaimet käteen ‑periaatteella. Toimitukseen sisältyy uusi Hyödynnetty mahdollisimman paljon vanhaa 90 megawatin pellettipölykattila apulaitteineen, nykyisen öljy- Anttikosken mukaan tavoitteena on hyödyntää mahdollisim- kattilan muutos 30 megawatin puupölypolttoteholle, poltto­ man paljon vanhaa laitosta ja sen rakenteita. aineen varastointisiilot ja käsittelylaitteet, savukaasujen puh- ”Tärkeä osa toimitusta on ollut laitoksen lay outin suunnitte- distuslaitteistot, savupiippu, kattilarakennuksen muutostyöt leminen, sillä vanhaa laitosta ei ole suunniteltu alun perin kah- sekä laitoksen sähköistys, instrumentointi ja automaatio asen- delle kattilalle. Suunnittelimme 3D-mallinnusohjelman avulla nettuna ja käyttöönotettuna. tarkkaan esimerkiksi kattiloiden sijainnit, putkilinjojen vedot, Työt Hanneksenrinteellä alkoivat keväällä. Laitoksen käynnistys ja koekäyttö alkavat syyskuussa 2016 ja laitoksen luo- kulkureitit ja huoltotilat. Tarkistimme myös kattilahuoneen rakenteet ja tutkimme esimerkiksi betonipilareiden kestävyy- 3 / 2016  enertec 25