enertec 3/2016 - Page 24

jonka avulla saamme tarvittaessa huippuenergiaa kohtuul- yhteistuotantolaitoksia samoissa määrin kuin Suomessa. liseen hintaan. Biopölylaitoksen etuihin kuuluu ennen kaik- Suomessakin CHP-laitokset ovat kannattavuuskriisissä – tuol- kea sen monipuolinen polttoainevalikoima”, hän lisää. loin pölypoltto on yksi korvaavista vaihtoehdoista”, Tyni pohtii Polttoainetta löytyy myös lähiympäristöstä Hän uskoo myös, että uusiutuvan energian käyttöä edis- Uuden laitoksen kaukolämmön tuotantokapasiteetti on 120 tävälle laitokselle löytyy hyvin, polttoaineita - jos ei Seinä- megawattia ja se lopettaa öljyn käytön Hanneksenrinteellä joen lähiympäristöstä, niin tuontitavarana. sekä muissa Seinäjoen Energia lämpölaitoksissa. ”Suomessa kaukolämpölaitokset hyödyntävät puupellettiä 300  000 tn/a, mutta esimerkiksi Ruotsissa 2  500  000  tn/a. Ruotsissa ei ole kaukolämmön ja sähkön ” ”Tarvittaessa Seinäjoen pölypolttolaitos tuottaa myös Seinäjoen taajaman lämmity [\\[ܛX['BZ[[[\X[[Y[ۘZ\\[\ۂ[ Z[ۘXH]\K]\HZ]0]00]Y[[\0\0Z[00훂]ZZ\]000흘X][]Z] LU][[[\\8$ []ZHZZ[X[[\X8"L"L M