enertec 3/2016 - Page 16

” Biopolttoaineiden käyttöönotolla on vaikutuksensa monimutkaiseen voimalaitosprosessiin. ”Maailmalla tällaisia konversioita on tehty, ennen kaikkea Esimerkiksi Helsingin Hanasaaren laitoksen toiminta loppuu Englannissa. Nämä muutokset ovat perustuneet melko voimak- vuoden 2024 loppuun mennessä, eli sillä on vielä kahdeksan kaisiin valtiollisiin tukijärjestelmiin, kun yhteiskunta on halunnut vuotta elinikää jäljellä. ohjata toimintaa siihen suuntaan”, toteaa Helen Oy:n Kehityshankkeet-yksikön päällikkö Janne Rauhamäki. Kivihiilen osittainen korvaaminen biomassalla on kuitenkin hieman helpompaa. Mitä suurempi osuus korvataan, sitä suuremmat investoinnit tarvitaan. ”On selvää, että tällä aikataululla ei lähdetä enää tekemään mitään isompia muutoksia, ellei tule jotakin ulkopuolisia taloudellisia kannustimia. Luultavasti nykyisellä alle kymmenen prosentin bioseospoltolla mennään loppuun saakk K'B[Z[ZY[]0훛HۈZZ]Z[H[ۚ[]]Z\Y[[X[Z]\Z[]ZX[ZY[Z[Y[[ۙ[]]]Z[[\[B[[Z[[][[0\0[ڙ[ZX[[Z[[Z000B'R۝\[ۈۛ\[Z[[Z\]H][[ۈZ]0 Z[ZKB[\ZۚZZK[[\\[[Z]ۋZ[Z[[ZۚZZHZ['T[Z\X\[[X[X[Z]]Z[0ZZXH][]\BۋZ[Z\XH]]]0]0\]X[Z[Z\Y[[B]\H][^]H\[Y\000횙[[0Z\ZKZ]\BZ[[]]Y[\]00HZZۈZ][[0]H[[Bۈ^p]Z\[][Y]HZ[\Z]ˈ[Z[Y]Z8'K]Z[pH[˂ZZ]]]^pY[[X['K]Z[pH[˂M[\X8"L"L M