enertec 3/2016 - Page 14

BIO­ POLTTOAINETTA HIILIVOIMA­ LAITOKSIIN? TEKSTI: JARI PELTORANTA KUVAT: HELEN EU tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Se vaikuttaa myös suomalaiseen energiantuotantoon, koska hiilivoima kattaa yli kymmenen prosenttia Suomen primäärienergiasta. Mitkä ovat mahdollisuudet muuttaa maamme fossiilisia voimalaitoksia bioenergiapohjaisiksi? KIVIHIILEN KÄYTTÖ Suomessa on keskittynyt suuriin voima- laitoksiin. Kivihiilivoimaloiden muuttaminen eli konversio kokonaan biopolttoainetta käyttäviksi olisi haastavuudestaan huolimatta teknisesti mahdollista, mutta se on taloudellisesti kannattamatonta tämän päivän energiamarkkinoilla, koska energian nykyinen markkinahinta on liian alhainen tällaisille suurinvestoinneille. 14 enertec  3/ 2016