enertec 3/2016 - Page 12

KUVA: BIOENERGIA OY ” Toimiva päästökauppa on ensisijainen ohjauskeino, mutta sitä voidaan täydentää muilla instrumenteilla. taviin metsäjalosteisiin, esimerkiksi biohiileen, pelletteihin ja pyrolyysiöljyyn. Bioenergia ry Kestävällä pohjalla? –  synnyttää uusia työpaikkoja ja torjuu Vuoden 2020 jälkeinen bioenergiapolitiikka puhututtaa sekä ilmastonmuutosta edistämällä kotimaisten Suomessa että Euroopassa. EU-komissio on huolissaan bio- polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa energian käytön kestävyydestä – miten se varmistetaan nyt ja tulevaisuudessa? – Pääosin bioenergian käyttö on Suomessa –  tavoitteena nostaa uusiutuvan energian osuus puoleen ja EU-maissa kestävää, mutta Euroopan unionissa ei kuiten- koko energiantuotannosta ja energiaomavaraisuuden kaan ole yhtenäistä tulkintaa kiinteän ja kaasumaisen bioener- aste yli puoleen vuoteen 2030 mennessä gian kestävyydestä. EU-komissio haluaakin nyt dialogia kestävyyspolitiikan tarkentamisesta, eikä vähiten siksi, että bio­ energialla on niin merkittävä rooli uusiutuvan energian ja –  300 jäsentä, jotka kattavat koko bioenergia-alan tuotantoketjun ilmastopolitiikan tavoitteiden täyttämisessä. Laurikka arvioi, että bioenergian kestävyyden ympärillä –  jäsenyritykset tuottavat 80 prosenttia kaikesta Euroopassa vellova keskustelu tulee jatkumaan. ”Keskustelu uusiutuvasta energiasta Suomessa ja työllistävät konkretisoitunee komission esitysten ympärille tämän ja ensi suoraan tai välillisesti yli 20 000 ihmistä vuoden puolella”, hän uskoo. Esimerkiksi Kansainvälisen Energiajärjestö (IEA) on arvioinut, että nykykehityksellä fossiiliset polttoaineet vastaavat –  jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto lähes kolme miljardia euroa 75  % primäärienergiasta vielä vuonna 2030, joten tilaa ja tarvetta on kaikille uusiutuville. Puuperäisen ja muun bioenergian käyttö kuitenkin kasvaa EU:ssa ja Suomessa – ja Pariisin visiota kohden edetään määrätietoisesti. n 12 enertec  3/ 2016 –  toimii jäsenistönsä edunvalvojana ja puhemiehenä alan keskeisten päätöksentekijöiden suuntaan