enertec 3/2016 - Page 11

KUVA: BIOENERGIA OY välin toimilla Suomi pyrkii kohti hallitusohjelman kunnianhimoisia uusiutuvan energian tavoitteita. Työn alla on uusiutuvan energian tukijärjestelmän remontti, mihin liittyen työ- ja elinkeinoministeriön johtama työryhmä julkisti toukokuussa raportin, joka antaa ”tulitukea” energia- ja ilmastostrategian valmistelussa. Metsähakkeen käytön edistämisessä pääasiallinen tukijärjestelmä on ollut – vuodesta 2011 lähtien – metsähakkeen sähköntuotantotuki, joka on saanut paljon tunnustusta kustannustehokkuudestaan ja markkinaehtoisuudestaan mm. EUkomissiolta. Laurikan mukaan nyt on syytä miettiä tapoja, joilla kannustetaan kysynnän mukaan joustavasti ajettavien sähköntuotantolaitosten ylläpitämiseen ja rakentamiseen. ”Toimiva päästökauppa on ensisijainen ohjauskeino, mutta sitä voidaan täydentää muilla instrumenteilla”, hän pohtii. Joustavuutta kentälle ”Myös nykyisen joustavan kapasiteetin turvaaminen tulisi ottaa huomioon. Erityisen tärkeätä olisi parantaa kannustimia Investoinnit jäissä siihen, ettei energiatehokasta sähkön ja lämmön yhteistuotan- Alkuvuonna 2016 tuotantotuki metsähakevoimaloille nousi toa korvata pelkillä lämpökattiloilla. Kyseinen korvautuminen vuoden 2012 tasolle, mutta tämä tuki ei kuitenkaan riitä nos- on tämän hetken todellisuutta suomalaisella energiakentällä”, tamaan hakkeen käyttöä kasvu-uralle. Puuta käyttävää uutta Laurikka huomauttaa. kapasiteettia ei nimittäin ole valmistunut muutamaan vuo- ”Nykyisillä sähkönhinnoilla ei ole kannattavaa liittää esi- teen ja suunnitellut hankkeet lykätä