enertec 3/2015 - Page 8

” Tavoitteena on, että uusiutuvilla tuotetun kaukolämmön osuus on yli 50 %. 6 enertec  3/ 2015