enertec 3/2015 - Page 7

40 26 Tarkka tieto sähkönkulutuksesta luo kivijalan älykkäille sähköverkoille 48 Ympäristö ja ihmiset otettava huomioon 30 Energiatehokkuus paranee Sotkamon 52 Ajankohtaista voimalaitoksella 32 KENET panostaa joustavaan sähkölaitosautomaatioon nykyaikaisessa vesirakentamisessa 44 34 Kaukolämpö on hyvässä vedossa – ja myös toimintavarmuus on parantunut viime vuosien aikana 38 Varaenergia piti marketin ja lähikiinteistöt lämpimänä 14 h kaukolämpökatkoksen ajan Kotkassa 40 Uutta teknologiaa varavoimasovelluksiin Varavoimaa tarvitaan nykyisin monenlaisissa käyttökohteissa. Esimerkiksi sairaaloiden, datakeskusten sekä matkapuhelinverkkojen jatkuvaa sähkönsaantia turvataan varavoimalaitteilla, muun muassa generaattoreilla ja UPS-laitteistoilla. Suurtehoakustoille kehitellään myös aivan uudenlaisia käyttösovelluksia. 44 Pohjois-Suomessa ulkoistettiin vesivoimalaitosten kunnossapitoa Eri alojen teollisuusyritykset ovat jo pitkään ulkoistaneet laitostensa huoltotoimintaa ja ennakoivaa kunnossapitoa erillisille yrityksille. Sama käytäntö on viime vuosina tullut yhä yleisemmäksi myös vesivoimalaitosten huollossa. Kunnossapidon ulkoistaminen voi tuoda toimintaan pitkäjänteisyyttä ja kustannustehokkuutta sekä parantaa laitosten käytettävyyttä. 3 / 2015  enertec 5