enertec 3/2015 - Page 6

SISÄLLYSLUETTELO 14 02 Esipuhe 18 Sahala Works: Iso tilaus Naantalista 06 Turun Seudun Energiantuotanto vannoo vahvan 20 Riikinvoima rakennuttaa uuden jätevoimalaitoksen alueellisen konseptin nimeen Itä-Suomeen 14 Verkoston voimaa Leppävirralle rakennettava Riikinvoima Oy:n uusi voimalaitos valmistuu joulukuussa 2016. Polttoaineena laitos käyttää vuo- Naantalin monipolttoainevoimalaitos on Suomen ensimmäi- sittain 145 000 tonnia yhdyskuntajätettä, jota kerätään Itä- ja nen teollisuuskohde, joka rakennetaan allianssimallin avulla. Keski-Suomesta sekä Kainuusta. Laitoksen kiertopetikattila hyö- Monipolttoainevoimalaitoksen investoinnin kustannusarvio on dyntää jätteet energiaksi. 260 miljoonaa euroa ja uusi laitos on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2017. Voimalaitoksen käyttöiän lasketaan olevan 24 Kiertopetiteknologiaa Leppävirran laitokseen ainakin 30 vuotta. 20 4 enertec  3/ 2015