enertec 3/2015 - Page 57

VALMIIKSI PÄÄTETYT VALOKUIDUT SÄHKÖASEMILLE JA TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN TIETOSÄHKÖ OY tarjoaa valmiiksi päätetyt määrämittaiset kuitukaapelit sekä sisä- että ulkokäyttöön. Kuidut on suunniteltu helpottamaan asentajien työtä kentällä. Huolellisesti kotimaisessa tuotannossa valmistetut ja testatut tuotteet ovat valmiita kytkettäviksi. Kaapelit tehdään tilaustyönä, asiakkaan määrittelemillä kuitutyypeillä ja liitinpäillä. Liittimet pysyvät vahingoittumattomana suojaputken sisällä ja kaapelin asennusta helpottaa vetosukka. Liitintyypeistä on valittavana esim. LC, SC, ST ja FC ja liitinhionnoista UPC ja APC. Tietosähkö Oy kouluttaa henkilökuntaansa jatkuvasti ja valmistaa niin kuitu- kuin kuparikaapelit lähes kaikkiin asennustarpeisiin, nyt myös AV-tuotantoon. Yritys toimii LEMO- ja Neutrik-kaapeleiden ja -liitinten virallisena valmistus- (LEMO), huolto- ja myyntipisteenä Suomessa. LEMO-tuotteet on kehitetty ja valmistettu tarkkojen standardien mukaan ja kaikki LEMO-myynti- ja tuotantoyksiköt sekä koulutus on integroitu globaaliseen laadunhallintajärjestelmään. Neutrik-liittimet (opticalCON,ethetCON, ­powerCON) edustavat alansa huippua erityisesti AV-puolen kytkennöissä. Tietosähkö Oy on valmistanut kaapeleita vuodesta 1985. Kolmenkymmenen vuoden aikana kertynyt tietotaito alalta takaa tuotteiden korkean laadun. n Lisätietoja: www.tietosahko.fi ÄLYKKÄÄN SÄHKÖVERKON MITTAUSTEN HALLINTA ÄLYKKÄIDEN SÄHKÖVERKKOJEN mittaustietoa kerä- maan, validoimaan, käsittelemään ja raportoimaan nopeasti tään ja käytetään energiamarkkinoilla suuria määriä. Koska suurta tietomäärää. mit­taukset ja laitteet ovat verkossa hajallaan ja keruujärjestel- Mittaustiedon hallinta on kokonaisvaltaista kattaen kai- mät alttiita tiedonsiirtohäiriöille ja vaurioille, sisältää mittaus- ken validoinnissa ja analyysissä tarvittavan tiedon: yksittäiset tieto aina tietyn määrän virheitä. havainnot, aikasarjat, kumulatiiviset ja differentiaaliset arvot Mittaustietoa on välitettävä energiakaupan, asiakaspalvelun, suunnittelun, verkonhallinnan tietojärjestelmiin jatku- kaikilla resoluutioilla sekunnin murto-osista vuosiin. Mittaustietojen siirron, käsittelyn ja laskennan optimointi vana virheettömänä virtana. Mittauksia ja tiedonsiirtoa on edellyttää eri prosessien tarkkaa lokitusta ja versioiden hallin- valvottava jatkuvasti, ja mittausongelmiin on puututtava mah- taa. dollisimman nopeasti. Mittausvirheet korjataan validointi­ prosessissa. Mittausten laadun varmistuksen lisäksi laskentateholta vaaditaan paljon, koska tietoa on paljon jos se on saatava käsittelyyn riittävän nopeasti ja kattavasti. Tehokas las- Mittaustietojen kanssa talletetaan mittausten ja mittauspaikkojen rakenne- ja sopimustiedot aggregointien ja muun laskennan ohjaamiseksi. Enease Oy kehittää ja tarjoaa tehokkaita ja optimoituja mittausten hallinta ja analytiikkaratkaisuja. n kenta ja tietomassojen käsittely on mahdollista kun käytetään sopivaa tietojärjestelmäarkkitehtuuria, joka kykenee talletta- Lisätietoja: www.enease.fi 3 / 2015  enertec 55