enertec 3/2015 - Page 55

kaukolämpöveden jäähdytys ei hukkaa lämpöä, vaan lämpö Kysyntä kasvaa myös ulkomailla siirretään pesurin ohi takaisin kaukolämpökiertoon.” Caligo Industrian kehittämät savukaasupesurit on suunniteltu Vastaavasti lämpöpumpun sähkömoottorin ja mekaniikan kattilateholtaan 3–25 MW:n lämpölaitoksia varten. Tällä het- tuottama hukkalämpö pystytään ottamaan hyötykäyttöön ja kellä toimituksessa on toistaiseksi suurin pesuri lämpöpumppui- siirtämään kaukolämpöverkkoon. ”Lämpöpumpun höyrystin, neen 15 MW:n laitokseen Sotkamoon. ”Euroopan Unioni vaa- lauhdutin ja kompressori mitoitetaan erikseen kutakin toimitet- tii, että pieniinkin lämpövoimalaitoksiin on asennettava hiuk- tavaa savukaasupesuria varten.” kassuodatus”, Järvenreuna muistuttaa. Kustannustehokkuutta lämmöntuotantoketjuun ria toimittaa pesurin 5–7 kuukauden kuluessa tilauksesta. ”Toi- Järvenreunan mukaan kondensoiva savukaasupesuri toimii eri- mitamme laitteistot kytkentävalmiina paikan päälle erikoiskul- tyisen hyvin silloin, kun laitoksen polttoaineena käytetään kui- jetuksina. Voimalaitoksilla tehdään vain liitynnät ja käyttöön­ vaamatonta haketta. ”Itse asiassa lämmöntalteenoton kannalta ottotestit”, Järvenreuna kertoo. Savukaasupesureilla on Suomessa kysyntää. Caligo Indust- on tärkeää, että savukaasuissa on riittävästi kosteutta. Usein ”Meillä on viisi omaa suunnittelijaa tuotekehityksessämme polttoaineena käytettävässä hakkeessa ja turpeessa onkin kos- Jyväskylässä ja Turussa. Lisäksi käytämme tarpeen mukaan teutta 30–60 prosenttia”, korostaa Järvenreuna. emoyhtiömme Elomatic Oy:n suunnitteluresursseja”, Järven- ”Kun laitoksen polttoaineena on tuoretta haketta, ener- reuna selittää. Hänen mukaansa toimintaa on tarkoitus laajen- giapuuta kuluu vähemmän kuin kuivaa haketta poltettaessa. taa kansainvälisille markkinoille noin vuoden sisällä. ”Alku- Pienempi polttoainetarve johtuu siitä, että kondensoiva läm- vaiheessa pyrimme Pohjoismaiden, Baltian ja Ranskan savu­ pöpumppupesuri parantaa lämmöntuotannon energiatehok- kaasu­pesurimarkkinoille.” n kuutta. Vaikutus on dramaattinen kuljetuslogistiikassa.” ”Lisäksi polttoaineen toimitusketju yksinkertaistuu, jos polttoainetta ei tarvitse varastoida kuivauksen ajaksi.” Lisätietoja: juha.jarvenreuna@caligoindustria.com, www.caligoindustria.com TRAFOMIC SAA SÄHKÖN TEKEMÄÄN MITÄ HALUAT TRAFOMIC OY on jo yli 30 vuoden ajan suunnitellut ja val- mistanut kuivamuuntajia, kuristimia ja teholähteitä teollisuudelle. Nyt valmistusohjelmaan on otettu myös pienjännitteiset puistomuuntamot. Muuntamot suunnitellaan ja valmistetaan alusta loppuun tehtaassamme Raisiossa. Öljyttömän rakenteen ansiosta muuntaja on huoltovapaa ja ympäristöystävällinen. Trafomic toimitti Nykarleby Kraftverk AB:lle useita 50kVA puistomuuntamoita vuonna 2014. Muuntamot asennettiin mökkialueelle, jossa kuormat ovat pienet ja etäisyydet suuret. Kustannustehokkain ja toimintavarmin ratkaisu metsäisellä ­alueella oli 1kV:n maakaapeloitu verkko. Tästä johtuen perinteiset tolppa-asennetut muuntajat eivät olleet järkevä vaihtoehto. Toimittajaa valittaessa he päätyivät Trafomiciin, koska tarjottu ratkaisu oli sekä taloudellinen että kompakti. Nykarleby Kraftverk AB:n suunnitteluinsinööri Markus Backlundin mukaan toimitus meni sujuvasti ja pysyi aikataulussa vaikka tilattu malli oli hieman perusmallista poikkeava, varustettu 3:lla ylimääräisellä varokekytkimellä. Asennus oli helppo, koska itse muuntamo oli koottu valmiiksi jo tehtaalla. Kaapissa oli hyvin tilaa myös kaapeleiden kytkemistä varten, sekä 1000V että 400V puolella. Markus Backlund kertoo, että he todennäköisesti tilaavat lisää puistomuuntamoita ­Trafomiciltä tulevaisuudessa. n Lisätietoja: www.trafomic.fi 3 / 2015  enertec 53