enertec 3/2015 - Page 52

”Aikaisemmin voimalaitosten turbiineissa käytettiin öljyä voiteluaineena”, Kähkölä muistaa. ”Nykyisissä turbiineissa on vesinapa, joten voiteluaineena käytetään vettä. Tämä vähentää öljyvuodon riskiä oleellisesti.” Esimerkiksi useisiin Iijoen vesivoimalaitoksiin asennettiin uudenlaiset vesinapajuoksupyörällä varustetut turbiinit, kun laitoksia uusittiin 2000-luvun alkupuolella. Alun perin laitokset rakennettiin 1960-luvulla. ”Suunnittelijoiden on löydettävä ja valittava sellaiset ratkaisut, joissa haitat ovat mahdollisimman pienet”, sanoo Kähkölä. ”Iijoen viidestä vesivoimalaitoksesta on nyt uusittu neljä, ja viideskin eli Raasakan laitos tulee työn alle lähivuosina. Laitosten sähköjärjestelmät, turbiinit ja juoksupyörät on käyty läpi. Muun muassa generaattoreihin on tehty laajoja korjauksia. Tähän mennessä kor­jaustöihin on vajaassa kymmenessä vuodessa investoitu noin 45 miljoonaa euroa.” Uudempi tekniikka on myös parantanut voimalaitosten toimintaa: perusparannusten jälkeen voimalaitoksista voidaan saada 20 megawattia (MW) lisää tehoa. Suunnittelu jatkuu Lähiaikoina Pohjolan Voima jatkaa ” laitosten perusparannustyötä. ”Parhaillaan kunnostustyöt ovat käyn- Oikein suunnitellulla nissä Kokemäenjoen Melon laitok- vesivoima­ sessa Nokialla”, Kähkölä kertoo. rakentamisella pystytään leikkaamaan myös tulvahuippuja. ”Pohjoisempana Isohaaran vesivoimalaitoksen sähköautomaation uusiminen tulee ajankoh­ taiseksi 2016–2017. Siellä ei kuitenkaan vielä tarvitse kunnostaa pääkoneita.” Kähkölä kertoo, että myös Kollajan tekojärven suunnitteluprojekti on Pohjolan Voimassa piirustuspöydällä. Hankkeen toteutuminen edellyttää kuitenkin muutoksia koskien­suojelulakiin. n 50 enertec  3/ 2015