enertec 3/2015 - Page 50

YMPÄRISTÖ JA IHMISET OTETTAVA HUOMIOON NYKYAIKAISESSA VESIRAKENTAMISESSA KUVAT: POHJOLAN VOIMA Uusi vesirakentaminen poikkeaa täysin vuosikymmenten takaisesta. Uusiutuvaa ja kotimaista vesivoimaa pyritään nykyisin suunnittelemaan ja kehittämään luonnon ja ympäristön ehdoilla. YHTENÄ LÄHTÖKOHTANA uudessa vesirakentamisessa ”Pyrimme vesirakentamisen kehitystyössä ottamaan huo­ ovat luontoarvot ja vesien monet käyttömuodot. Vesivoi- mioon niin asiakkaiden tarpeet kuin luontoarvotkin. Takavuo- man rakentamista kehitettäessä otetaan ympäristökysymykset sina asioita ei niinkään katsottu luontonäkökulmasta”, huo- entistä paremmin huomioon. mauttaa Kähkölä. Kehityspäällikkö Juha Kähkölän mukaan Pohjolan Voimassa hyödynnetään alan uusinta osaamista vesivoiman suunnittelussa. 48 enertec  3/ 2015 Vesirakentamisen suunnitelmia pidetään vireillä ja kehitetään koko ajan, sillä vesivoimaa tarvitaan Suomessa. ”Säiden mukaan vaihtelevan sähkön tuotannon lisään­