enertec 3/2015 - Page 49

tuoda ongelmia. Lisäksi seuraajasuunnittelu ja niin sanotun hiljaisen tiedon siirto ovat helpommin ratkaistavissa organisaatiokoon kasvaessa.” ”Kun kunnossapidosta vastaa suuri huoltoyhtiö, jolla on toiminnassaan isommat volyymit, paikalle saadaan riittävästi resursseja nopeallakin aikataul ձ