enertec 3/2015 - Page 48

”Tällä tavoin voimme hallinnoida voimalaitoksiamme mahdollisimman tehokkaasti ja kehittää toimintaa vastuullisesti yhdessä kumppaneidemme kanssa.” Kemijoki Oy:llä on kaikkiaan 20 vesivoimalaitosta. Neljän eteläisimmän voimalaitoksen paikalliskäyttö ja kunnossapito oli ulkoistettu jo aiemmin. Caverion Industria Oy:lle ulkoistettiin Lapissa sijaitsevien 16 laitoksen paikalliskäyttö, huolto- ja ” Ulkoistetussa kunnossapidossa huoltotöiden aikataulut pyritään sopimaan etukäteen. kunnossapitotyöt. ”Lisäksi olemme ulkoistaneet muun muassa Kemijoki Oy:n talous- ja palkkahallinnon, pato- ja ympäristötyöt sekä laki­ asioi­den palvelut muille kumppaneille. Laitosten valvomopalvelut siirtyvät vielä lähiaikoina Fortum Power and Heat Oy:lle hoidettaviksi. Tämä on ollut merkittävä muutos yhtiömme toimintatapoihin. Toimitamme edelleen kolmasosan Suomessa tuotettavasta vesivoimasta, mutta olemme nyt henkilöstömäärältämme selvästi pienempi yhtiö kuin aikaisemmin”, Kusmin kertoo uudistuksesta. Pääosa Kemijoki Oy:n entisistä kunnossapidon työntekijöistä siirtyi Caverion Industria Oy:n palvelukseen. Huoltotoimintaan haetaan joustavuutta ja ketteryyttä Kusminin mukaan jo nyt on todettu, että toimintamallin muutosprosessi on selkeästi onnistunut. ”Asiat ovat lähteneet ulkoistuksen jälkeen käyntiin kitkattomasti ja hyvin. Synergiaetuja on saatu myös siitä, että ­Caverion huoltaa sekä Kemijoki Oy:n että PVO-Vesivoiman omistamia vesivoimalaitoksia.” ”Huollossa voidaan puhua jopa vuosiaikatauluista. Vesi- Ulkoistuksessa Kemijoki Oy:n varaosien hallinta ja ylläpito voimalaitoksissa ei yleensä ole tarvetta niin äkillisiin huoltoihin siirtyi Caverionille, joka nyt täydentää sitä varaosavarastoa kuin vaikkapa kemianteollisuudessa. Tarkastuksia sen sijaan tarpeen mukaan. on tehtävä paljon, jo turvallisuudenkin vuoksi”, sanoo Luotolinna. ”Jos kuitenkin jotakin odottamatonta tapahtuu, kunnossapitoyrityksellä on oltava valmiudet toimia nopeasti.” Huoltosopimuksissa on sovittu myös kannustimista: hyvästä huoltotoi- ”Alkuvaiheessa sopimus paikalliskäytöstä, kunnossa­ pidosta ja huolloista on tehty määräaikaiseksi. Sopimus on joustava ja sitä voidaan jatkossa kehittää edelleen, jos aihetta ilmenee.” Kannustinjärjestelmällä halutaan Kusminin mukaan varmis- minnasta saa bonuksia. Jos taas voimalaitokset ovat pitkään taa, että laitosten käytettävyys pysyy korkealla tasolla ja että poissa käytöstä, seuraa sanktioita. myös toiminnan kehittämisestä ja työturvallisuudesta huoleh- Toisinaan vesivoimalaitoksissa tarvitaan erikoisia vara- ditaan. ”Toistaiseksi mitään negatiivisia yllätyksiä ei ole tullut. osia. Sopimusten mukaisesti vastuu hankinnoista ja varaosista Sen sijaan kumppanuusmalli on näyttänyt vahvuutensa muun on Caverionilla. ”Meillä on tarvittaessa koneistuskapasiteettia muassa siinä, miten paljon resursseja on joskus saatu käyttöön osana valmiuttamme reagoida tapahtumiin, jos joitakin vara- yllättävissä tilanteissa lomakaudenkin aikana.” osakomponentteja joudutaan tekemään itse.” ”Yhteistyöhön on saatu luotua avoin, keskusteleva ilmapiiri. Tällä mallilla voimme lisäksi toimia joustavammin ja ket- Merkittävä muutos vesivoimayhtiölle terämmin kuin ennen”, Kusmin korostaa. Johtaja Heikki Kusminin mukaan Kemijoki Oy:ssä päädyttiin kunnossapitotoiminnan ulkoistamiseen, muun muassa koska Asentajien työlistalle monipuolisempia töitä vesivoimalaitosten investointitarpeet muuttuivat. Myös PVO-Vesivoima Oy:ssä voimalaitoshuollon ulkoistamisen ”Laitosten tehonnostot päättyivät vuonna 2014 ja lisäksi taustalla oli pyrkimys tehostaa yhtiön omaa toimintaa ja lisätä katsoimme, että tulevaisuudessa voimme parhaiten turvata kus- kustannustehokkuutta. ”Lisäksi halusimme varmistaa, että huol- tannustehokkaan vesivoimatuotannon ja -osaamisen kehitty- totöihin on käytettävissä riittävästi osaamista ja resursseja”, misen siirtymällä toimintamalliin, jossa toimimme tilaaja- ja toteaa käyttöpäällikkö Teuvo Jouhten PVO-Vesivoima Oy:stä. asiantuntijaorganisaationa ja hankimme merkittävän osan palveluista kumppaneiltamme”, Kusmin perustelee. 46 enertec  3/ 2015 ”Huoltohenkilöstön kriittinen massa alkoi olla liian pieni, joten esimerkiksi avainhenkilöiden sairaslomat olisivat voineet